อ.ศิโรตม์ สรุปเหตุการณ์วัดพระธรรมกาย 23ก.พ.2560 อย่าไล่ล่าธรรมกาย จนอวิชชาเบ่งบาน

ตำรวจมีความพยายามจะจับพระที่นั่งสมาธิอดอาหาร ซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวกับความผิดก.ม. ใครกันแน่สูญเสียความชอบธรรม จากการใช้ ม. 44 สัญญาณดี ๆ เกิดขึ้นแล้ว คือพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราช ขอให้ยุติด้วยความไม่รุนแรง http://winne.ws/v13492

322 ผู้เข้าชม

ขอบคุณวิดิโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=knUWHTfHy6U

แชร์