บิลล์ เกตส์ พูดถึงการเลี้ยงลูกในยุคดิจิตอลที่พ่อแม่ต้องฟัง

แม้ว่าเกตส์จะเป็นผู้นำบริษัทเทคโนโลยี แต่เขากลับให้คุณค่าของการใช้เวลากับสิ่งรอบข้างมากกว่าโลกของเทคโนโลยี และนี้คือสิ่งที่เขาสอนลูกๆ http://winne.ws/v15069

480 ผู้เข้าชม
แชร์