น่าทึ่ง!!!การถ่ายทอดคำสอนในพุทธศาสนาจากมุขปาฐะสู่โลกปัจจุบัน"

มุขปาฐะ เป็นวิธีการศึกษาการเรียนรู้แบบเก่า สมัยที่หนังสือหายาก จำต้องอาศัยการท่องบ่นทรงจำแบบปากเปล่าหรือแบบปากต่อปากเป็นพื้น แม้พระไตรปิฏกก็ทรงจำกันมาแบบมุขปาฐะนี้ โดยมีการสวดสาธยายพร้อมๆ กัน เท่ากับสอบทานกันไปในตัว http://winne.ws/v18630

1.1 พัน ผู้เข้าชม

ขอบคุณวิดิโอจาก : https://www.facebook.com/watbnl072/videos/1038713329604747/

แชร์