ทำไมคนเราชอบนินทาหรือว่าร้าย?!?

มีคำกล่าวว่า คนมีปัญญามากมักพูดเรื่องวิธีการและแนวคิด, คนมีปัญญากลาง ๆ มักพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, คนมีปัญญาน้อย มักพูดเรื่องคนอื่น... มองกลับมาที่ตัวเองดีกว่ามั๊ย? ว่าเราควรเลือกเป็นคนประเภทใด และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดีกว่ามั๊ย? ... http://winne.ws/v18904

1.2 พัน ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณ : ฌอน บูรณะหิรัญ – Sean Buranahiran

https://www.youtube.com/watch?v=uXrqxgCZIdI

แชร์