หยุดทุกโรค!!!จากระบบน้ำเหลืองเสีย... ด้วยศาสตร์ "ภูษาบำบัด"

โรคบวมน้ำเหลือง ในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ซึ่งในขั้นตอนการผ่ามะเร็งเหล่านี้ แพทย์ต้องตัดแซะต่อมน้ำเหลืองทิ้งไปด้วย และหลอดน้ำเหลือง อาจถูกทำลายซ้ำไปอีก โดยการฉายรังสีรักษา ทำให้มีอาการบวมน้ำเหลืองตามมาได้ http://winne.ws/v20606

1.6 พัน ผู้เข้าชม
แชร์