เรียนภาษาจีน "พินอิน" กับอ.ไต้

การเรียนพินอิน เป็นพื้นฐานของการเรียนภาษาจีน อ.ไต้ จะสอนให้ทุกท่านเรียนรู้กับพินอินแบบง่ายๆ http://winne.ws/v23511

209 ผู้เข้าชม
แชร์