พระเนปาลชื่นชมพระไทย วันคุ้มครองโลก

บทสัมภาษณ์หลวงพ่อธัมมปาโล พระครูโสภณธรรมบาล พระมหาเถระเจ้าอาวาสวัดศรีศากยสิงห์ ประเทศเนปาล http://winne.ws/v2567

694 ผู้เข้าชม

พระเนปาลชื่นชมพระไทย วันคุ้มครองโลก

ในวัน Earth Day 2016 บทสัมภาษณ์หลวงพ่อธัมมปาโล พระครูโสภณธรรมบาล พระมหาเถระเจ้าอาวาสวัดศรีศากยสิงห์ ประเทศเนปาล หนึ่งในผู้เป็นตัวแทน 41 ประเทศ 97 รางวัลถวายแด่พระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

ที่มา : dmc.tv

แชร์