สารคดี BBC: “7 สถานที่มหัศจรรย์ ของโลกทางพระพุทธศาสนา”

ในสารคดีที่น่าทึ่งนี้ นักประวัติศาสตร์ เบ็ตทานี่ ฮิวส์ (Bettany Hughes) ได้เดินทางไปยังสถานที่ 7 แห่งของโลกทางพระพุทธศาสนา และได้นำเสนอการเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของโลก ที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงโลกปัจจุบันนี้ http://winne.ws/v265

692 ผู้เข้าชม

สารคดี BBC:“7 สถานที่มหัศจรรย์ ของโลกทางพระพุทธศาสนา”     

 

          ในสารคดีที่น่าทึ่งนี้ นักประวัติศาสตร์เบ็ตทานี่ ฮิวส์  (Bettany Hughes) ได้เดินทางไปยังสถานที่7 แห่งของโลกทางพระพุทธศาสนาและได้นำเสนอการเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของโลกที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงโลกปัจจุบันนี้        


          ศาสนาพุทธได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 2,500 ปีกว่าที่ผ่านมาเมื่อบุรุษผู้หนึ่ง ได้มีประสบการณ์ภายในที่น่าอัศจรรย์ใต้ต้นโพธิ์ในประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้มีคนทั่วโลกกว่า 350 ล้านคน นับถือศาสนาพุทธและจำนวนผู้นับถือก็เพิ่มขึ้นในแต่ละปี 

          เพื่อที่จะทำให้เข้าใจได้กระจ่างมากขึ้นเกี่ยวความเชื่อและการปฏิบัติที่แตกต่าง ซึ่งได้ก่อตัวทำให้เกิดปรัชญาชาวพุทธและเพื่อที่จะได้สำรวจตรวจสอบว่า พุทธศาสนาเริ่มและได้แผ่ขยายไปที่ใด คุณฮิวส์ได้เดินทางไปอนุสรณ์สถานอันน่าตื่นตาที่สร้างขึ้นโดยชาวพุทธทั่วโลก การเดินของคุณฮิวส์เริ่มต้นที่ พุทธคยา ในประเทศอินเดีย     

แชร์