ผู้สูงอายุจำเป็นต้องเล่นกล้าม!!!ตามคำแนะนำของคุณหมอสันต์ ใจยอดศิลป์

การเล่นกล้ามเป็นความจำเป็นพื้นฐานของผู้สูงอายุ เพราะเมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรง จะทำให้ข้อต่อ และกระดูกแข็งแรง ป้องกันภาวะข้อเสื่อม ข้ออักเสบ http://winne.ws/v8088

465 ผู้เข้าชม
แชร์