"ปารีส" เร่งสร้างเลนจักรยานแก้ปัญหามลพิษจราจร

กรุงปารีสของฝรั่งเศสวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปั่นจักรยาน และจะห้ามใช้รถยนต์บริเวณรอบพิพิธภัณฑ์ลูฟร์เพื่อแก้ปัญหามลพิษจากการจราจร http://winne.ws/n12132

356 ผู้เข้าชม

ปี 2560  กรุงปารีสจะเป็นปีแห่งจักรยาน

                            นายกเทศมนตรีกรุงปารีส นางแอนน์ อิดัลโก ประกาศแผนสร้างช่องทางจักรยาน 2 ฝั่ง ระยะทาง 4 กิโลเมตรบนถนน "รู เดอ ริโวลี" หนึ่งในถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างด้านตะวันออกกับตะวันตก และเป็นหนึ่งในถนนโด่งดังที่สุดของกรุงปารีส พร้อมกับยืนยันว่าจะเร่งทำโครงการเพิ่มช่องทางจักรยานภายในปี 2563

                            นางอิดัลโก แถลงว่า สภาพอากาศเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งของกรุงปารีส จำนวนรถยนต์ที่น้อยลงจะทำให้มลพิษน้อยลง และปี 2560 จะเป็นปีแห่งจักรยาน

                            กรุงปารีสยังมีแผนจะแบนรถยนต์จากจัตุรัส "ปลาซ ดู การ์รูเซล ดู ลูฟร์" ซึ่งตัดผ่านสวนสาธารณะตุยเลอรี และจตุรัสหน้าพิพิธภัณธ์ลูฟร์ พิพิธพัณธ์ที่มีผู้เข้าชมประมาณปีละ 9 ล้านคน มากที่สุดในโลก

                            กรุงปารีสมีแผนจะเปลี่ยนพื้นที่ส่วนมากของย่านมาเรส์ให้เป็นการเดินเท้า ด้วยการจำกัดการใช้รถยนต์สำหรับคนในเมือง การขนส่งสาธารณะ และบริษัทท้องถิ่น และตั้งแต่ปี 2561 กรุงปารีสจะเริ่มใช้รถรางริมแม่น้ำแซนเพื่อพัฒนาระบบขนส่ง เป็นหนึ่งในแผนสำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมส์ 2024

ที่มา :     NOW26.TV     >     พิกัดโลก      /       วันที่ 09 มกราคม  2560

แชร์