นักสำรวจพบหลักฐานใหม่อายุนับหมื่นปี ที่ชี้ชัดว่าเทือกเขาแห่งนี้ คือแหล่งที่อยู่ของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุด!!

จากการทดสอบไมเคิล เมเยอร์ ด้วยคาร์บอเนต พบว่ารอยเท้าที่พบมีอายุเป็นพัน นอกจากนี้ยังมีรายงานพบรอยฝ่ามือของมนุษย์ที่ถูกค้นพบในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงของทิเบตที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลที่ 14,000 ฟุต http://winne.ws/n12175

482 ผู้เข้าชม
นักสำรวจพบหลักฐานใหม่อายุนับหมื่นปี ที่ชี้ชัดว่าเทือกเขาแห่งนี้ คือแหล่งที่อยู่ของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุด!!

        มีนักสำรวจกลุ่มหนึ่งได้ค้นพบหลักฐานสำคัญ ณ ที่ราบสูงของเทือกเขาหิมาลัย ที่เชื่อว่าดินแดนแห่งนี้เป็นแหล่งอาศัยของมนุษย์เมื่อราว 7,400 – 12,600 ปี ที่ผ่านมา โดยหลักฐานที่พบคือรอยเท้ามนุษย์ในโคลนนุ่มที่พบเมื่อปี ค.ศ.1998

        ก่อนหน้านี้ นักวิชาการและนักสำรวจต่างเชื่อว่าถิ่นที่อยู่ที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์น่าจะอยู่ที่ดินแดนแถบตะวันออกกลาง โดยอยู่ที่ 5,200 ปี แต่จากหลักฐานใหม่ที่พบในเขตทิเบตโบราณทำให้เชื่อว่าดินแดนแถบนี้อาจเคยเป็นแหล่งชุมชนที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยรู้จัก

        ไมเคิล เมเยอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านธรณีวิทยาที่มหาวิทยาลัย Innsbruck ในประเทศออสเตรีย กล่าวว่าจากการทดสอบด้วยคาร์บอเนต พบว่ารอยเท้าที่พบมีอายุเป็นพันหรืออาจถึงหมื่นปีเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีรายงานพบรอยฝ่ามือของมนุษย์ที่ถูกค้นพบในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงของทิเบตที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลที่ 14,000 ฟุต

         อย่างไรก็ตาม ยังมีคำถามเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของผู้คน อย่างที่ทราบกันดีว่าดินแดนในแถบนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมาก จึงเป็นคำถามสำคัญว่า ผู้คนในยุคนั้นใช้ชีวิตอย่างไร จากการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์พบว่าชาวบ้านต้องใช้เวลาถึง 28 – 47 วันเพื่อเดินทางข้ามเทือกเขาหิมาลัยทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นทางออกที่ใกล้ที่สุด

         ไมเคิล เมเยอร์ เชื่อว่าเมื่อราว 11,500 – 4,200 ปีก่อน อุณหภูมิในดินแดนแถบนี้อาจเริ่มอบอุ่นพอที่ทำให้ผู้คนเริ่มเพาะปลูกและทำการเกษตร แต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐาน ที่ยังต้องการหลักฐานมายืนยันต่อไป

แชร์