ศิษย์วัดพระธรรมกายจัดโครงการสวดธรรมจักรบูชาธรรม 73 ปีหลวงพ่อธัมมชโย

ขอเชิญทุกท่านรวมใจเป็นหนึ่ง สวดธรรมจักรท่านละ 365 จบ ( 73 จบ 5 ครั้ง ) เพื่อแสดงกตัญญูบูชาต่อบุคคลที่เป็นที่รักยิ่งของพวกเราในวาระครบรอบ 73 ปีของท่าน http://winne.ws/n14247

1.4 พัน ผู้เข้าชม
ศิษย์วัดพระธรรมกายจัดโครงการสวดธรรมจักรบูชาธรรม 73 ปีหลวงพ่อธัมมชโย

ศิษย์วัดพระธรรมกายจัดโครงการสวดธรรมจักรบูชาธรรม 73 ปีหลวงพ่อธัมมชโย 

แชร์