กระทรวงการคลังกู้เงินงวดที่ 3 เพื่ออุ้มธุรกิจการบินไทยเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สิริรวม 3 งวดทะลุ 5 พันล้านบาทแล้ว

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เปิดเผยเรื่องดังกล่าวกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง การกู้เงิน Euro Commercial Paper หรือ ECP Programme ของกระทรวงการคลัง http://winne.ws/n14861

652 ผู้เข้าชม
share
แหล่งภาพจาก ประชาชาติธุรกิจ

ทิ้งทวนก่อนสงกรานต์กระทรวงการคลังกู้เงินงวดที่ 3 เพื่ออุ้มธุรกิจการบินไทยเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สิริรวม 3 งวดทะลุ 5 พันล้านบาทแล้ว

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ เปิดเผยเรื่องดังกล่าวกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง การกู้เงิน Euro Commercial Paper หรือ ECP Programme ของกระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แบ่งออกเป็น 3 งวดรวด งวดละ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยแปลงเป็นเงินไทยทั้งสิ้น 5,291,140,000 บาท 

โดยแบ่งออกเป็นงวดแรก ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560 วงเงิน 49,621,586.31 เหรียญสหรัฐ และงวดที่2 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อ 16 มีนาคม 2560 และงวดสุดท้ายมาเงียบๆก่อนวันหยุดสงกรานต์เพียงหนึ่งวันราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อ 12 เมษายน 2560  วงเงิน 49,628,215.74 เหรียญสหรัฐ

ที่มา : http://news.voicetv.co.th/business/480543.html

แชร์