พิธีเปิดอบรมบาลีก่อนสอบรอบสอง ณ วัดสุทธาวาส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ดอบรมจำนวน ๑๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการูปที่ ๓ ประธานฝ่ายการศึกษา เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เป็นประธานสงฆ์ครับ http://winne.ws/n16417

632 ผู้เข้าชม
share

พิธีเปิดอบรมบาลี ก่อนสอบรอบสอง

ของสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  ณ วัดสุทธาวาส รัฐแคลิฟอร์เนีย

จัดอบรมจำนวน ๑๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
โดยมีพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการูปที่ ๓ ประธานฝ่ายการศึกษา เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เป็นประธานสงฆ์ครับ

เสียงจากอเมริกา

โดย....ส.อินทปัญญา


ที่มา: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1509949662359760&set=pcb.1509900692364657&type=3&theater

แชร์