7-9 ก.ค.นี้ สระบุรีเชิญชวนร่วมประเพณีงานตักบาตรดอกไม้ที่อ.พระพุทธบาท

7-9 ก.คม.2560 วัดพระพุทธบาทสระบุรีเชิญชวนร่วมงาน ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรม http://winne.ws/n16797

1.4 พัน ผู้เข้าชม
1.1พัน share
7-9 ก.ค.นี้ สระบุรีเชิญชวนร่วมประเพณีงานตักบาตรดอกไม้ที่อ.พระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

งานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา

 ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2560 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน เช่น นิทรรศการดอกเข้าพรรษา การแสดง ของดี ของเด่น แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี (บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติ) ชมขบวนเทียนพรรษาพระราชทาน และขบวนการแสดงวัฒนธรรมพื้นถิ่นอื่น ๆ อีกมากมาย

7-9 ก.ค.นี้ สระบุรีเชิญชวนร่วมประเพณีงานตักบาตรดอกไม้ที่อ.พระพุทธบาท

 ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น (อำเภอพระพุทธบาท) ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรม นับเป็นประเพณีอันเก่าแก่ที่ควรค่าแห่งการอนุรักษ์ยิ่ง "เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก" นอกจากพุทธศาสนิกชนจะได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่กับการถวายดอกเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์แล้ว ยังได้ตื่นตาตื่นใจกับขบวนพยุหยาตรา ขบวนรถบุปผชาติ ฯลฯ และที่ขาดเสียมิได้คือ ความงดงามของ "ดอกเข้าพรรษา" ที่บานสะพรั่งทั่วทั้งวัดพระพุทธบาท ตั้งแต่เช้าตรู่ จนกระทั่งตะวันเคลื่อนคล้อยลอยลงต่ำ หลังมณฑปพระพุทธบาทแลลับทิวเขาสุวรรณบรรพตไป

7-9 ก.ค.นี้ สระบุรีเชิญชวนร่วมประเพณีงานตักบาตรดอกไม้ที่อ.พระพุทธบาท
7-9 ก.ค.นี้ สระบุรีเชิญชวนร่วมประเพณีงานตักบาตรดอกไม้ที่อ.พระพุทธบาท

เว็บไซต์ tiewpakklang.com 

         หลังจากที่พระภิกษุสงฆ์เดินรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนแล้ว จะนำดอกเข้าพรรษาไปสักการะรอยพระพุทธบาท อันจะส่งผลบุญให้ผู้ทำบุญตักบาตรได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ "ดอกเข้าพรรษา" หนึ่งปีจะออกดอกเพียงครั้งเดียว เฉพาะในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาเท่านั้น เมื่อถึงวันเข้าพรรษา คือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ชาวอำเภอพระพุทธบาทจะพากันไปเก็บดอกเข้าพรรษาตามไหล่เขาโพธิลังกาหรือเขาสุวรรณบรรพต เทือกเขาวง และเขาพุ ในเขตอำเภอพระพุทธบาท นำมาจัดรวมกับธูปเทียนเพื่อตักบาตรถวายพระ และในระหว่างที่พระภิกษุสงฆ์เดินลงจากพระมณฑปนั้น พุทธศาสนิกชนจะนำเอาน้ำสะอาดมาล้างเท้าพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งถือว่าน้ำที่ได้ชำระล้างเท้าให้พระภิกษุสงฆ์นั้นเสมือนหนึ่งได้ชำระบาปของตนด้วย ซึ่งที่จังหวัดสระบุรีนี้ได้จัดพิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และเป็นสถานที่ประดิษฐาน "รอยพระพุทธบาท" อันศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพบูชา ซึ่งมีความเชื่อในคติชาวลังกาว่า พระพุทธเจ้าได้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ 5 แห่ง โดยรอยพระพุทธบาท ใน 5 แห่ง นั้นคือ วัดพระพุทธบาท และถูกค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม

7-9 ก.ค.นี้ สระบุรีเชิญชวนร่วมประเพณีงานตักบาตรดอกไม้ที่อ.พระพุทธบาท
7-9 ก.ค.นี้ สระบุรีเชิญชวนร่วมประเพณีงานตักบาตรดอกไม้ที่อ.พระพุทธบาท

เว็บไซต์ tiewpakklang.com 

         กำหนดการจัดงาน

         วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560

         - 08.45 น. พิธีถวายเทียนพรรษา จังหวัดสระบุรี 90 ต้น

         - 14.30 น. ชมขบวนพยุหยาตรา ขบวนรถบุปผชาติ ขบวนวัฒนธรรม และการแสดงต่าง ๆ

         - 17.00 น. พิธีเปิดงาน ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี

         วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8-9 กรกฎาคม 2560

         - 09.00 น. พิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและล้างเท้าพระภิกษุสงฆ์ (รอบเช้า)

         - 10.30 น. กิจกรรมแสดงนิทรรศการดอกเข้าพรรษา ตกแต่งสวนดอกเข้าพรรษา การแสดงของดี ของเด่น แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี (บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติ)

         - 15.00 น. พิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและล้างเท้าพระภิกษุสงฆ์ (รอบบ่าย)

         นักท่องเที่ยวคนไหนที่เข้าร่วม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองพระพุทธบาท โทรศัพท์ 036 276 111, 036-266613 หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา (รับผิดชอบการตลาดท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) โทรศัพท์ 035 246 076-7 

เว็บไซต์ tiewpakklang.com

 หรือ 

เฟซบุ๊ก TAT Ayutthaya 

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

https://twitter.com/kapookdotcom/status/880063487413821441

www.google.co.th

แชร์