ลาดกระบังเน้นกิจกรรมรับน้อง!!..สร้างสรรค์ที่ไม่กดดัน และไม่ใช้ความรุนแรง

สจล. มีนโยบายรับน้องยุคใหม่เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ไม่กดดัน และไม่ใช้ความรุนแรง “รับน้องรถไฟ” ในปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นภายใต้ธีม War Of Olympus (สงครามเทพเจ้า) สื่อถึงจิตนาการและพลังสร้างสรรค์ของเด็กรุ่นใหม่ http://winne.ws/n17716

85 ผู้เข้าชม

นายเอกกมล กรรณิกา  นักศึกษาสาขาพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และนายกองค์การนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สจล.  มีนโยบายรับน้องยุคใหม่เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ไม่กดดัน และไม่ใช้ความรุนแรง  สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม ลบภาพความโหดร้ายการรับน้องยุคเก่าให้หมดไป  ซึ่งเอกลักษณ์หนึ่งของสจล. คือ มีรางรถไฟพาดผ่านกลางสถาบันและมีสถานีรถไฟตั้งอยู่ภายในถึง 2 สถานี คือ “สถานีพระจอมเกล้า” และ “สถานีหัวตะเข้” ดังนั้นจึงมีกิจกรรมรับน้องรถไฟ เป็นหนึ่งในกิจกรรมย่อยของโครง “ก้าวแรก” หรือ “First Step” เป็นกิจกรรมที่สานต่อรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนานกว่า 27 ปี เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อนใหม่ ก่อนเปิดเรียน เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทำความรู้จักและปรับตัวสู่สังคมใหม่ๆ

“เนื่องจากองค์การนักศึกษาฯ เล็งเห็นถึงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป หากรุ่นพี่ไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับน้องด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ แต่ยังยึดติดกับการสร้างความกดดันและใช้ความรุนแรง อาจสร้างปัญหาตามมาอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ หรืออาจรุนแรงถึงขึ้นสูญเสียชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น ขณะเดียวกันกิจกรรมรับน้องรถไฟยังเป็นการสะท้อนถึงเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสถาบันฯ ที่มีสถานีและรางรถไฟพาดผ่านกึ่งกลาง และเพื่อย้อนลำลึกถึงอดีตที่การเดินทางด้วยรถไฟ ซึ่งถือเป็นการคมนาคมที่สะดวกที่สุดด้วย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงได้ประโยชน์สองต่อ ทั้งการทำความรู้จักกับคนและสถานที่ใหม่ๆ และในขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการรับน้องรถไฟ ให้คงอยู่คู่กับ สจล. สืบไปด้วย”นายเอกกมลกล่าว  และว่า กิจกรรมนี้ไม่ได้เน้นการสันทนาการเพียงอย่างเดียว เพราะน้องเฟรชชี่ปี 1 ที่เข้าร่วมทุกคน จะได้รับการบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของสถาบัน เพื่อให้รู้สึกถึงความภาคภูมิใจและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความรักและความหวงแหนในสถาบัน มีความสนุกสนานสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งได้รับคำแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจากรุ่นพี่คณะต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลา 4 ปี” นายกองค์การนักศึกษา สจล. กล่าว

สำหรับกิจกรรม “รับน้องรถไฟ” ในปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นภายใต้ธีม War Of Olympus (สงครามเทพเจ้า) สื่อถึงจิตนาการและพลังสร้างสรรค์ของเด็กรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถในการนำเอาความสนุกสนาน มาสอดแทรกเป็นกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศและพื้นที่แห่งการทำความรู้จัก ซึ่งในปีนี้มีน้องใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นศิษย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง มากกว่า 5,000 คน โดยตลอดระยะเวลา 55 นาที จากสถานีหัวลำโพงถึงสถานีพระจอมเกล้า เฟรชชี่ปี 1 ทุกคนจะได้พูดคุยทำความรู้จักรุ่นพี่ และร่วมทำกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์กันเป็นครั้งแรก เป็นภาพบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และอบอุ่นในแบบของเด็กพระจอมเกล้าลาดกระบัง อันเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องรั้วแคแสด นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หมายเลขโทรศัพท์  02-329-8111 หรือเข้าไปที่ www.kmitl.ac.th


https://www.matichon.co.th/news/618481

ลาดกระบังเน้นกิจกรรมรับน้อง!!..สร้างสรรค์ที่ไม่กดดัน และไม่ใช้ความรุนแรง
แชร์