รู้จักไหม? ดอกมะลิ 10 สายพันธ์ ของขวัญโดนใจวันแม่!!!!

ดอกมะลิ เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง มีความหมายว่า เป็นดอกไม้ที่ได้รับความปราถนาดี เป็นที่รักและคิดถึงของคนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นสื่อแทนของความกตัญญูอีกด้วย ยิ่งใกล้ถึงวันแม่แบบนี้ ดอกมะลิ ก็จะกลายเป็นตัวแทนส่งมอบความรักจากลูกสู่แม่ http://winne.ws/n17831

1.2 พัน ผู้เข้าชม
share

1.มะลิวัลย์ กลิ่นหอมอ่อนๆ ชอบแดดจัด

เป็นไม้เลื้อย เถาเล็ก ดอกบานขนาด 3-4 ซม. ออกดอกเดือน มิถุนายนถึงกันยายน นิยมปลูกลงกระถางหรือปลูกลงแปลงคลุมดิน

2.มะลิซ้อน กลิ่นหอมแรง ชอบแดดจัด

เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ดอกบานขนาด 3-4 ซม. ออกดอกตลอดปี นิยมปลูกลงกระถางและกลางแจ้ง

3.มะลิเหลือง กลิ่นหอมอ่อนๆ ชอบแดดรำไร

เป็นไม้เลื้อย ดอกบานขนาด 2-3 ซม. ออกดอกเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ นิยมปลูกเป็นไม้กระถาง

4.มะลิจันทบูร กลิ่นหอมแรง ชอบแดดจัด

เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ดอกบานขนาด 4-5 ซม. ออกดอกตลอดปี นิยมปลูกเป็นไม้กระถางและไม้กลางแจ้ง

5.มะลิฉัตรพิกุล กลิ่นหอมแรง ชอบแดดรำไรถึงแดดจัด

เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ดอกบานขนาด 1-2 ซม. ออกดอกตลอดทั้งปี นิยมปลูกเป็นไม้กระถาง

6.มะลิลา กลิ่นหอมแรง ชอบแดดจัด 

เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ดอกขนาด 3-4 ซม.ออกดอกตลอดปี นิยมปลูกเป็นไม้กระถางและไม้กลางแจ้ง

7.มะลิช้าง กลิ่นหอมแรง ชอบแดดจัด

เป็นไม้เลื้อย ดอกขนาด 2-3.5 ซม.ออกดอกเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม นิยมปลูกเป็นไม้กระถางหรือทำซุ้มให้ไต่เลื้อย

8.มะลิเขี้ยวงู กลิ่นหอมแรง ชอบแดดจัด ความชื้นสูง

เป็นไม้เลื้อย ดอกขนาด 1-1.5 ซม. ออกดอกเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ นิยมปลูกเป็นไม้กระถาง

9.มะลิรำ กลิ่นหอมแรง ชอบแดดจัด

เป็นไม้เลื้อย ดอกขนาด 2-2.5 ซม.ออกดอกเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม นิยมปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกกลางแจ้ง

10.มะลิสยาม กลิ่นหอมแรง ชอบแดดจัด

เป็นไม้พุ่มเตี้ย ดอกขนาด 2.5-4 ซม. ออกดอกเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม นิยมปลูกไม้กระถางหรือพืชคลุมดิน


ขอบคุณข้อมูลจากhttps://www.facebook.com/CheewajitMagazine/photos/

แชร์