วิธีลบข้อมูลใน Line ได้พื้นที่คืนมาเยอะมาก..มีเทคนิคอย่างไร ?

ใครหน่วยความจำเครื่องเต็ม ทำตามเลย... http://winne.ws/n18439

210 ผู้เข้าชม

วิธีการโดยสรุป :

1.      เริ่มจากไปที่ PlayStore พิมพ์ “Clean Temp files for line-L4L” แล้วกด ติดตั้ง

2.      เมื่อติดตั้งเสร็จให้กด เปิด

3.      มีถามอนุญาต... ให้กด อนุญาต

4.      กดปุ่มเพื่อเริ่ม...  ให้กด ตรงแว่นขยาย

         (โปรแกรมจะค้นหาขยะในเครื่องให้อัตโนมัติ)

5.      กดตั้งค่า (จุด 3 จุด)

6.      กดที่ ลบไฟล์ภายในกี่วัน  เสนอว่าให้เลือก 7 วัน

7.      กดที่ ตั้งค่าลบข้อมูล (โปรแกรมจะเลือกให้แล้ว) ให้กด ตกลง

8.      ถอยกลับ แล้วกด รูปถังขยะ

9.      เมื่อลบเสร็จแล้ว จะขึ้น รูปกากบาทซึ่งหมายถึงลบเรียบร้อยแล้ว 


ขอขอบคุณ : Easy Android

https://www.youtube.com/watch?v=PHMHMxoIs0U

แชร์