ยายสอนหลาน ตอน ความสะอาดที่ยิ่งกว่าความสะอาด

เด็ก ๆ ที่ถูกฝึกให้ถูบ้านตั้งแต่ยังเล็ก ฝึกให้ล้างจาน ล้างภาชนะต่าง ๆ ฝึกให้ซักชุดตนเองและหัดพับผ้าเก็บที่นอนเอง มาตั้งแต่เด็ก ย่อมมีโอกาสดีกว่าเด็กที่มีคนทำให้ทุกอย่าง ดังผลการวิจัยที่เผยแล้วว่า เด็กที่รับผิดชอบการทำงานบ้านที่พ่อแม่แบ่งให้ สำเร็จมากกว่า http://winne.ws/n19355

110 ผู้เข้าชม
ยายสอนหลาน ตอน ความสะอาดที่ยิ่งกว่าความสะอาดแหล่งภาพจาก Manager Online

ยายสอนหลานทำดี ตอน ความสะอาดที่ยิ่งกว่าความสะอาด

ความสะอาดมีความหมายต่างกันสำหรับแต่ละคนไป แน่นอน มาตรฐานด้านความสะอาดไม่เหมือนกันทั่วโลก และผู้คนเติบโตขึ้นพร้อมกับแนวคิดที่แตกต่างกันในเรื่องความสะอาด. 

เด็ก ๆ ที่ถูกฝึกให้ถูบ้านตั้งแต่ยังเล็ก ฝึกให้ล้างจาน ล้างภาชนะต่าง ๆ ฝึกให้ซักชุดตนเองและหัดพับผ้าเก็บที่นอนเอง มาตั้งแต่เด็ก ย่อมมีโอกาสดีกว่าเด็กที่มีคนทำให้ทุกอย่าง อย่างแน่นอน ดังผลการวิจัยที่เผยแล้วว่า เด็กที่รับผิดชอบการทำงานบ้านที่พ่อแม่แบ่งให้ จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าเด็กทั่ว ๆ ไป ที่ไม่ได้ฝึก

ความสะอาดเป็นยิ่งกว่าความสะอาด เพราะ....

- ความสะอาดมีเกรดของความสะอาด เกรด เอ เกรดบี เกรดซี ...

- ความสะอาดช่วยฝึกนิสัยความรับผิดชอบในงานทุกงาน

- ความสะอาดทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่า

 - ความสะอาดมอบความสุขให้กับผู้ปฏิบัติเสมอ

- ความสะอาดมอบความสุขกายสุขใจกับผู้พบเห็นและผู้มาเยือนเสมอ

- ความสะอาดทำให้เดินสู่หนทางมรรคผลนิพพานมากขึ้น

- ความสะอาดทำให้มีการวินิจฉัยตัดสินที่ถูกต้องมากขึ้น

- ความสะอาดส่งเสริมการเข้าถึงธรรมภายในมากขึ้น

- ความสะอาดทำให้เราเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น

ฯลฯ

เทคนิคการฝึกทำความสะอาดให้ได้ผลต่อการเกิดนิสัยที่ดี ที่ต้องการ

1. ต้องเต็มใจทำ ไม่ถูกบังคับให้ทำ ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดนิสัยที่ดีมีคุณธรรมได้เท่าที่ควร และอาจเป็นผังคิดลบต่อการทำความสะอาดได้ ควรเห็นประโยชน์ของการทำ และเห็นโทษของการไม่ทำ ชี้ให้เห็นความสำคัญของการทำแล้วจะทำให้เต็มใจทำความสะอาดนั้นได้ หรือแม้แต่การยกย่อง บูมสร้างกำลังใจก่อนลงมือทำ ต้องสร้างความสุขใจที่จะได้ทำ

2. ดีใจที่ได้ทำ มีความสุขขณะทำ เพราะรู้ผลของการทำความสะอาดนั้นแล้วว่าดีอย่างไร และให้ภูมิใจที่เรายังมีเรี่ยวแรง มีร่างกายที่แข็งแรงที่จะทำความสะอาดนั้นได้ ไม่เหมือนผู้ที่ขาดโอกาสทำหรือทำไม่ได้แล้ว 

3. ปลื้มใจเมื่อทำเสร็จแล้ว วิธีที่ทำให้ปลื้มหลังการทำความสะอาดเสร็จแล้วคือ การสัมผัสด้วยมือหรือผิวหนัง ให้รู้ว่าสะอาดจริง การดมกลิ่นที่สะอาด การมองเห็นถึงความสะอาดที่เอี่ยมหรือสดใสมากขึ้น หรือแม้แต่คำชมคำเชียร์ของคนรอบข้าง หรือแม้แต่การถ่ายภาพที่ทำดีร่วมกัน ไว้ชื่นชมในภายหลังก็ได้เช่นกัน

นั่นก็คือ ก่อนทำ กำลังทำ และหลังทำ ต้องปลื้ม ๆ เข้าไว้ แล้ว ความดีงามเหล่านั้น จะถูกฝังลึกในก้นบึ้งของใจมากขึ้น และเมื่อมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งนั้นก็ไม่ทำไม่ได้ นั่นก็คือ ความดีงามหรือคุณธรรมนั้น ได้พัฒนากลายเป็นนิสัยประจำตัวไปแล้วนั่นเอง.

ยายสอนหลานทำดี

3 ตุลาคม 2560

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่

ผลการศึกษาวิจัยชี้ว่าเด็กที่ ‘ทำงานบ้าน’ เป็น มีแนวโน้มประสบความสำเร็จในชีวิตและมีนิสัยที่ดีมากกว่า!!.....Julie Lythcott-Haims จากมหาวิทยาลัย Stanford University ได้กล่าวบนเวที TED Talk ในหัวข้อ “วิธีการเลี้ยงลูกให้เขาประสบความสำเร็จ ”  http://www.winnews.tv/news/15818

แชร์