ประมวลภาพคณะสงฆ์เดินธรรมยาตราครั้งแรก​ ณ ทวีปแอฟริกา

วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พระภิกษุสงฆ์-สามเณรกว่า ๔๐ รูป จากวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ได้เดินธรรมยาตรา เพื่อประกาศธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ใจกลางเมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ นับเป็นการเดินธรรมยาตราที่สำคัญที่สุด http://winne.ws/n19369

4.1 พัน ผู้เข้าชม
share

คณะสงฆ์เดินธรรมยาตราครั้งแรก​ ครั้งประวัติศาสตร์ของทวีปแอฟริกา​ 

วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พระภิกษุสงฆ์-สามเณรกว่า ๔๐ รูป จากวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ได้เดินธรรมยาตรา เพื่อประกาศธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ใจกลางเมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ นับเป็นการเดินธรรมยาตราในกลางมหานครที่สำคัญที่สุด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก 

แชร์