พระสงฆ์-ส.ณ.เดินธรรมยาตรา ประกาศธรรมครั้งแรก ที่ประเทศแอฟริกาวันที่ ๒ ณใจกลางเมืองพริทอเรีย

วันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ พระภิกษุสงฆ์-สามเณรกว่า ๔๐ รูป จากวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก เดินธรรมยาตราประกาศธรรมของพระพุทธเจ้า ณ Union Building หรือทำเนียบที่ทำการรัฐบาล นับเป็นการเดินธรรมยาตราที่ใหญ่ที่สุดกลางเมืองหลวงของแอฟริกาใต้ http://winne.ws/n19469

1.1 หมื่น ผู้เข้าชม
พระสงฆ์-ส.ณ.เดินธรรมยาตรา ประกาศธรรมครั้งแรก ที่ประเทศแอฟริกาวันที่ ๒ ณใจกลางเมืองพริทอเรีย

พระภิกษุสงฆ์-สามเณรเดินธรรมยาตรา ประกาศธรรมครั้งแรก ที่ประเทศแอฟริกา วันที่ ๒ ณ ใจกลางเมืองพริทอเรีย ประเทศแอฟริกาใต้

วันพุธที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พระภิกษุสงฆ์-สามเณรกว่า ๔๐ รูป จากวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ได้เดินธรรมยาตราประกาศธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ Union Building หรือทำเนียบที่ทำการรัฐบาล และบริเวณถนนสายสำคัญ

ที่มีดอกแจ็คกาแรนด้า บานสะพรั่งบนต้นและบนท้องถนนที่เสมือนคอยต้อนรับพระภิกษุและสามเณรธุดงค์ ใจกลางเมืองพริทอเรีย ประเทศแอฟริกาใต้ นับเป็นการเดินธรรมยาตราที่ใหญ่ที่สุดในกลางเมืองหลวงของประเทศแอฟริกาใต้ 

Cr. by @Pkitsakol JMC

พระสงฆ์-ส.ณ.เดินธรรมยาตรา ประกาศธรรมครั้งแรก ที่ประเทศแอฟริกาวันที่ ๒ ณใจกลางเมืองพริทอเรีย
พระสงฆ์-ส.ณ.เดินธรรมยาตรา ประกาศธรรมครั้งแรก ที่ประเทศแอฟริกาวันที่ ๒ ณใจกลางเมืองพริทอเรีย
พระสงฆ์-ส.ณ.เดินธรรมยาตรา ประกาศธรรมครั้งแรก ที่ประเทศแอฟริกาวันที่ ๒ ณใจกลางเมืองพริทอเรีย
พระสงฆ์-ส.ณ.เดินธรรมยาตรา ประกาศธรรมครั้งแรก ที่ประเทศแอฟริกาวันที่ ๒ ณใจกลางเมืองพริทอเรีย
พระสงฆ์-ส.ณ.เดินธรรมยาตรา ประกาศธรรมครั้งแรก ที่ประเทศแอฟริกาวันที่ ๒ ณใจกลางเมืองพริทอเรีย
พระสงฆ์-ส.ณ.เดินธรรมยาตรา ประกาศธรรมครั้งแรก ที่ประเทศแอฟริกาวันที่ ๒ ณใจกลางเมืองพริทอเรีย
พระสงฆ์-ส.ณ.เดินธรรมยาตรา ประกาศธรรมครั้งแรก ที่ประเทศแอฟริกาวันที่ ๒ ณใจกลางเมืองพริทอเรีย
พระสงฆ์-ส.ณ.เดินธรรมยาตรา ประกาศธรรมครั้งแรก ที่ประเทศแอฟริกาวันที่ ๒ ณใจกลางเมืองพริทอเรีย
พระสงฆ์-ส.ณ.เดินธรรมยาตรา ประกาศธรรมครั้งแรก ที่ประเทศแอฟริกาวันที่ ๒ ณใจกลางเมืองพริทอเรีย
พระสงฆ์-ส.ณ.เดินธรรมยาตรา ประกาศธรรมครั้งแรก ที่ประเทศแอฟริกาวันที่ ๒ ณใจกลางเมืองพริทอเรีย
พระสงฆ์-ส.ณ.เดินธรรมยาตรา ประกาศธรรมครั้งแรก ที่ประเทศแอฟริกาวันที่ ๒ ณใจกลางเมืองพริทอเรีย
พระสงฆ์-ส.ณ.เดินธรรมยาตรา ประกาศธรรมครั้งแรก ที่ประเทศแอฟริกาวันที่ ๒ ณใจกลางเมืองพริทอเรีย
พระสงฆ์-ส.ณ.เดินธรรมยาตรา ประกาศธรรมครั้งแรก ที่ประเทศแอฟริกาวันที่ ๒ ณใจกลางเมืองพริทอเรีย
พระสงฆ์-ส.ณ.เดินธรรมยาตรา ประกาศธรรมครั้งแรก ที่ประเทศแอฟริกาวันที่ ๒ ณใจกลางเมืองพริทอเรีย
พระสงฆ์-ส.ณ.เดินธรรมยาตรา ประกาศธรรมครั้งแรก ที่ประเทศแอฟริกาวันที่ ๒ ณใจกลางเมืองพริทอเรีย
แชร์