ประวัติหลวงพ่อวัดปากน้ำ กับคำพยากรณ์ของ นอสตราดามุส

ผู้นำของศรัทธาใหม่นี้มาจากเอเชีย ร่างของท่านอยู่ในเพลิง เป็นหนุ่มคงแก่เรียน จะมีความหมายว่าพระจันทร์ (จนฺทสโร หมายถึง ผู้นำแสงสว่างมาสู่โลก ประดุจพระจันทร์ส่องสว่างยามราตรี) ร่างของท่านจะถูกหล่อ http://winne.ws/n19599

106 ผู้เข้าชม

ประวัติหลวงพ่อวัดปากน้ำ กับ คำทำนายของนอสตราดามุส

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (จนฺทสโร หมายถึง ผู้นำแสงสว่างมาสู่โลก ประดุจพระจันทร์ส่องสว่างยามราตรี) หรือ หลวงพ่อวัดปากน้ำ 

เดิมชื่อ สด มีแก้วน้อย เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2427 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านสองพี่น้อง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรคนที่สองของนายเงินและนางสุดใจ มีแก้วน้อย มีพี่น้องร่วมมารดาบิดา 5 คน 

ท่านนับเป็นองค์ปฐมบรมครูแห่งวิชชาธรรมกายในยุคปัจจุบันธรรมกาย นี้ มีพระบาลี รับรองว่า ตถาคตสส วาเสฏฐ เอตํ ธมมกาโยติ วจนํ ดูกรวาเสฏฐะ ธรรมกายนี้เป็นชื่อของพระตถาคต และมีพระบาลีปรากฏในอัคคัญญสูตร ปาฏิกวรรค ทีฆนิกาย พระสุตตันตปิฎกรับรองว่า ตถาคตสส เหตํ วาเสฏฐา อธิวจนํ ธมมกาโย อิติปิ ดูกรวาเสฏฐะ และภารทวาชะ 

เพราะคำว่าธรรมกายนี้เป็นชื่อของ ตถาคต พระมงคลเทพมุนีหรือที่ชาวพุทธรู้จักกันดีใ นนามว่า หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านได้ทุ่มเทชีวิตเพื่อศึกษา ปฏิบัติและสั่งสอนการนั่งสมาธิ หลักคำสอนที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของท่านคือ "หยุดเป็นตัวสำเร็จ" คือการทำใจหยุดนิ่ง ณ ศูนย์กลางกาย ซึ่งเป็นกุญแจหลักสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร ็จทั้งทางโลกและทางธรรม 

การทำใจหยุดนิ่งนี้ได้ช่วยให้ใครหลาย ๆ คนเข้าใจวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ และมีประสบการณ์เข้าถึงความสุขภายใน และได้รับความสุขจากการเข้าถึงพระธรรมกายภ ายใน

ขอบคุณวิดิโอจาก : https://youtu.be/XgANpl9hhr8

ประวัติหลวงพ่อวัดปากน้ำ กับคำพยากรณ์ของ นอสตราดามุสขอบคุณภาพจาก Welovebook.com
แชร์