พลาดไม่ได้!! ขอเชิญร่วมบุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันที่ 9-10 ธันวาคมนี้

“บุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม” ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสามเณร ซึ่งเป็นความร่วมแรงร่วมใจของชาวอำเภอธาตุพนม จะนำข้าวที่ปลูกและเก็บเกี่ยวหลังเสร็จสิ้นฤดูกาลมาประกอบอาหารให้คนที่เข้าร่วมงาน http://winne.ws/n20502

1.1 พัน ผู้เข้าชม
พลาดไม่ได้!! ขอเชิญร่วมบุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันที่ 9-10 ธันวาคมนี้

วันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นี้ ร่วมบุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

       ททท. ชูอัตลักษณ์ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในภาคอีสาน “ดินแดนมหัศจรรย์แห่งศาสนา” ร่วมกับจังหวัดนครพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม เทศบาลตำบลธาตุพนม เทศบาลตำบลท่าอุเทน และสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าอุเทน จัดกิจกรรมบำเพ็ญภาวนางาน“บุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม” 

ในวันเสาร์ ที่ 9 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เจาะตลาดผู้สูงวัยรวมทั้งขยายฐานไปยังตลาดกลุ่มGen X และ Gen Y ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มผู้นิยมแสวงบุญและแสวงหาแก่นธรรมเดินทางท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เชื่อมต่อไปยังกลุ่มจังหวัดภาคอีสานเพิ่มมากขึ้น อันจะนำไปสู่การกระจายรายได้ลงสู่พื้นที่ชุมชน ต่อไป

พลาดไม่ได้!! ขอเชิญร่วมบุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันที่ 9-10 ธันวาคมนี้

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า 

       รัฐบาลประกาศให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 1 มกราคม 2562 เป็นการเน้นย้ำให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และการต่างประเทศ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เจริญเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยนำรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน กิจกรรมสำคัญนี้ ประกอบด้วยการอาราธนานิมนต์ครูบาอาจารย์รูปสำคัญแสดงธรรมและคณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ นำเจริญสติภาวนาปฏิบัติธรรมตลอดคืนวันเสาร์ที่ 9 จนถึงรุ่งเช้าวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 

พลาดไม่ได้!! ขอเชิญร่วมบุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันที่ 9-10 ธันวาคมนี้

จากนั้นร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสามเณร ซึ่งเป็นความร่วมแรงร่วมใจของชาวอำเภอธาตุพนม จะนำข้าวที่ปลูกและเก็บเกี่ยวหลังเสร็จสิ้นฤดูกาลมาประกอบอาหารให้คนที่เข้าร่วมงานได้ทำบุญตักบาตร สะท้อนอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีความเป็นไทย พลังศรัทธาของทุกภาคส่วนได้อิ่มบุญอิ่มใจ ผ่านงาน“บุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม” และขยายผลต่อยอดท่องเที่ยวเชิงศาสนาสักการะปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมได้ตลอดทั้งปี และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ ในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดนครพนมได้อีกด้วย

พลาดไม่ได้!! ขอเชิญร่วมบุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันที่ 9-10 ธันวาคมนี้

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย www.เที่ยวอีสาน.com ททท. สำนักงานนครพนม โทร. 0 4251 3490-1 และหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ โทร. 0 2936 2800

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0 2250 5500 โทรสาร 0 2250 5583

e-mail : [email protected] www.เที่ยวอีสาน.com

ที่มา: https://www.facebook.com/events/1962269740456549/?active_tab=discussion

อ่านเพิ่มได้ที่: http://cheerfulpeace.blogspot.com/2017/11/blog-post_15.html

แชร์