5 ฐาน ฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ !?!

ทีมพนักงานจากกลุ่มบริษัทซีดีจีและจีเอเบิล ร่วมถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผ่านกิจกรรม 5 ฐาน ... http://winne.ws/n21481

602 ผู้เข้าชม
5 ฐาน ฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ !?!

             กลุ่มบริษัทซีดีจี เดินสายจัดกิจกรรม Code Their Dreams ครั้งที่ 10 นำทีมพนักงานจากกลุ่มบริษัทซีดีจีและจีเอเบิล ร่วมถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) และพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ แก่น้องๆ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนวัดช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ผ่านฐานกิจกรรมทั้ง 5 ฐาน ได้แก่ 

Scratch 

วาดภาพตามคำสั่ง 

หอคอยแก้วน้ำ 

สมองกล และ

ส่งน้องให้ถึงฝั่ง (Robot) 

พร้อมมอบของที่ระลึก และอุปกรณ์สำหรับการสอนโค้ดดิ้งสำหรับเด็ก 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการโค้ดดิ้ง ผ่านการนำองค์ความรู้ขององค์กรมาถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นต่อไป

5 ฐาน ฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ !?!

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูกิจกรรมย้อนหลัง และความรู้เกี่ยวกับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ที่ https://web.facebook.com/search/top/


ขอขอบคุณ : คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/307047

แชร์