แผ่นดินไหวที่พม่า 6.0 ริกเตอร์!!!

รายงานจากสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศพม่า วันที่ 12 มกราคม 2561 เมื่อเวลา 01:26 น. ขนาดแรงสั่นสะเทือน 5.9 ริกเตอร์ จากเหตุดังกล่าว รับรู้ได้ในไทย ... http://winne.ws/n21756

638 ผู้เข้าชม
แผ่นดินไหวที่พม่า 6.0 ริกเตอร์!!!

รายงานจากสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศพม่า วันที่ 12 มกราคม  2561 เมื่อเวลา 01:26 น. ขนาดแรงสั่นสะเทือน 5.9 ริกเตอร์ ละติจูด 18.39 ลองจิจูด 96.06  ระดับความลึกจากผิวดิน 10  กิโลเมตร จากเหตุดังกล่าว  แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงหลายจังหวัดทางภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน  แม่ฮ่องสอน โดยประชาชนรับรู้ได้จากเเรงสั่นไหวเเละข้าวของเครื่องใช้เกิดการสั่นไหว


ขอขอบคุณ : บ้านเมือง

http://www.banmuang.co.th/news/inter/100028

แชร์