คนรุ่นใหม่มองผู้ใหญ่!!!

"นิวกราวด์" เปิดผลสำรวจรับวันเด็ก มุมมองคนรุ่นใหม่ต่อผู้ใหญ่และประเทศ พบประเด็น "ผู้ใหญ่รู้สึกผิดต่อเด็ก" คะแนนต่ำสุดๆ เทียบติดเอฟถึง 3 ตัว ... http://winne.ws/n21767

562 ผู้เข้าชม
คนรุ่นใหม่มองผู้ใหญ่!!!

       เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เครือข่ายเด็กกลุ่มนิวกราวด์(newground) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) แถลงข่าวผลสำรวจรับวันเด็ก เรื่อง ความคิดเห็นที่คนรุ่นใหม่มีต่อผู้ใหญ่และประเทศในปี 2560 นายเปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ ตัวแทนองค์กรนิวกราวด์ กล่าวว่า  ใช้การสอบถามแบบออนไลน์ แบ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับระดับความรู้สึก และคำถามปลายเปิด มีกลุ่มตัวอย่าง ตอบคำถามรวม 7,010 ตัวอย่าง เป็นเด็กเยาวชน 6,010 คนและประชาชนทั่วไป 1,000 คน ระหว่างวันที่ 3-31 ธันวาคม 2560 โดยผลลัพธ์คะแนนเต็ม 100 คะแนน และบางข้อมีการตัดคะแนนอิงเกรด 

คนรุ่นใหม่มองผู้ใหญ่!!!

        โดยในส่วนความรู้สึกมี 6 ข้อ ได้แก่ 

1. ประเมินตนเอง โดยคะแนนที่ได้หากยิ่งต่ำยิ่งแย่ 3 อันดับที่ได้คะแนนต่ำสุด พบว่า เรามีภาระที่ต้องทำ 50 คะแนนแสดงว่ามีภาระเยอะ เราเข้าถึงโอกาสได้ 51.76 คะแนน ถือว่าเข้าถึงต่ำ เราได้ใช้ความรู้จากที่เรียนขนาดไหน 51.80 คะแนน แสดงว่าได้ใช้ต่ำ

2. ประเมินผู้ใหญ่  พบว่า เรื่องที่ได้คะแนนต่ำสุด 24.37 คะแนน ตัดเกรด FFF คือ ผู้ใหญ่ขอโทษเรา หรือแสดงความรู้สึกผิดต่อเรา   เรื่องที่ติด FF คะแนนอยู่ในช่วง30-39 คะแนน เราเชื่อมั่นว่าผู้ใหญ่ในสังคมไทยจะทำให้เรามีชีวิตที่ดี ,เราถูกผู้ใหญ่รับฟัง ส่วนที่ได้เกรด F คะแนน 40-49 คะแนน เราแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาได้อย่างสบายใจ ,เรารู้สึกว่าเรามีสิทธิมีเสียงในสังคม ,ให้คะแนนผู้ใหญ่รอบตัว และรู้สึกถูกผู้ใหญ่ผิด และที่ได้เกรด D คะแนน 50-54 คะแนน เรื่องผู้ใหญ่สนับสนุนเราให้โอกาสเรา และผู้ใหญ่มีคำแนะนำที่ดีให้เรา  

3.เรามักได้คำตอบในสิ่งที่สงสัยจากที่ใด จากอินเทอร์เน็ต ได้ 82.42 คะแนน เกรด  A แวดวง วงการ กลุ่มเพื่อน 61.7 คะแนน เกรด C ที่ที่เราเรียนอยู่ 51.83 เกรดD และที่ของผู้ใหญ่ เช่น ศูนย์วิจัย วัด โทรทัศน์ เป็นต้น 37.56 คะแนน เกรดF

คนรุ่นใหม่มองผู้ใหญ่!!!

4. ในปีที่ผ่านมา เราควรจะได้อะไรบางอย่าง แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ เพราะ.... ข้อนี้คะแนนยิ่งมากแสดงว่าเป็นเรื่องรุนแรงมาก โดย 3 อันดับที่มากสุด คือ การเป็นเพศทางเลือก 65 คะแนน รูปร่างบุคลิก 57.98 คะแนน และฐานะ 57.44 คะแนน 

5. เราเป็นตัวเองขนาดไหนเมื่ออยู่ในที่ต่อไปนี้ ยิ่งคะแนนต่ำยิ่งเป็นตัวเองน้อย โดยเมื่อพูดคุยกับผู้ใหญ่ 39.42 คะแนน เกรดFF ทำพิธีกรรมทางศาสนา 41.31 คะแนน เกรดF  อยู่ในที่สาธารณะ 51.09 คะแนน เกรดD  เจอหน้าเธอ 58.13 คะแนน เกรด D+ ทำข้อสอบและแบบทดสอบต่างๆ 63.43 คะแนน เกรด C อยู่ในห้องเรียนหรือที่เรียน 65.55 คะแนน เกรด C+ ไปเที่ยว 73.15 เกรดB อยู่ในกลุ่มเพื่อน แวดวง วงการเรา 83 คะแนน เกรด A  

6. เรามั่นใจขนาดไหนเมื่อ...ยิ่งคะแนนน้อยยิ่งไม่มั่นใจ โดยเมื่อมีปัญหากับผู้ใหญ่ ครูหรือคนที่มีอำนาจมากกว่าเราจะได้รับความยุติธรรม 28.82 คะแนน เกรด FFF เมื่อเกิดความเครียดหรือความกังวลเราจะได้รับความช่วยเหลือ ,ระหว่างที่ยังหางานไม่ได้ มีคนพยายามช่วนเหลือเรา,เมื่อถูกคุกคามทางเพศ เรามั่นใจว่าจะมีคนช่วยเหลือ ล้วนคะแนนอยู่ในเกรดF 

        น.ส.วิภาพรรณ วงษ์สว่าง ตัวแทนกลุ่มนิวกราวด์ กล่าวว่า สำหรับในส่วนของคำถามปลายเปิด มี 6 ข้อ 

1 เรื่องดีๆที่คิดออกในปี 2560 มากที่สุด งาน/เงิน/อาชีพ ตามด้วยตัวเอง สิ่งใหม่ๆ ศิลปะ ครอบครัว , ช่วยเหลือ/อาสา การเรียน การมีส่วนร่วม, นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/เทคโนโลยี และนิยาย การสร้างเกมใหม่ๆ ทำอาหาร ตามลำดับ 

2 สื่อขาดเรื่องอะไร เรื่องผู้ใหญ่และเยาวชนมากที่สุด รองลงมา สาระ/ความรู้/สร้างสรรค์ใหม่ๆ, ความคิดเห็น การรับฟังและการเห็นต่าง, เพศศึกษา/หลากหลายทางเพศ/เท่าเทียมทางเพศ, สิทธิการไม่เหยียด ความจริง ยุติธรรม ปัญหาของกลุ่มชาวบ้าน ตามลำดับ 

3 สื่อมีเรื่องอะไรมากไป ดาราและบันเทิงมากที่สุด ข่าวการเมืองที่ไม่มีประโยชน์, เรื่องไม่เป็นเรื่อง ไร้สาระ, การนำเสนอเรื่องเด็กแบบลำเอียง, ละครน้ำเน่า ดราม่า เน็ตไอดอล ตามลำดับ

ของขวัญที่อยากได้จากผู้ใหญ่  โดยรับฟัง เข้าใจเรามากที่สุด ตังค์ ของขวัญ ผู้ใหญ่ปรับปรุงตัวเอง,ปรับปรุงระบบการศึกษา,ให้อำนาจเยาวชน, พัฒนาประเทศ,สร้างความยุติธรรม, การเมืองดีขึ้น,ให้ความสุขทางใจ และสนับสนุนให้ความสำคัญเยาวชน พูดดีๆ ตามลำดับ 

เรื่องที่ชอบในประเทศไทย  โดยส่วนใหญ่ก็ดี ไม่ลำบาก มากที่สุด รองลงมา อาหารอร่อย คนไทยน่ารัก ชิวๆ ที่เที่ยว วัฒนธรรม สวยงาม ตามลำดับ  

6  เรื่องที่อยากให้ประเทศปรับปรุงมากที่สุด คือ การศึกษา, สาธารณะ, การเดินทางคมนาคม, การเมือง, เศรษฐกิจ, กฎหมาย, สื่อ, สวัสดิการ, ภาษี, ความปลอดภัยและคำพูด ตามลำดับ 

ทั้งนี้ ผลการสอบถามนี้จะมีการวิเคราะห์เชิงลึกและทำเป็นข้อเสนอด้านเยาวชน จากปัญหาความต้องการของเด็กและเยาวชนเอง


ขอขอบคุณ : คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/309146

แชร์