รร.ถาวรานุกูล เฉียบ! คว้าถ้วยพระราชทานฯ แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ม.ปลาย ประจำปี 2560

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 http://winne.ws/n22007

331 ผู้เข้าชม
รร.ถาวรานุกูล เฉียบ! คว้าถ้วยพระราชทานฯ แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ม.ปลาย ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดยิ่งใหญ่  การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 โดย โรงเรียนถาวรานุกูล ชนะเลิศคว้าถ้วยพระราชทานฯไปครอง  ส่วนโรงเรียนหอวัง และโรงเรียนโยธินบูรณะคว้ารองอันดับ 1 และ 2 ไปครอง 

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.5) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีที่จัดโดย คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทยและสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริงรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีฯ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศสมัครเข้าแข่งขันกว่า 200 คน

ซึ่งผลการแข่งขันในครั้งนี้...แชมป์ตกเป็นของน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนถาวรานุกูลที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ไปครอง เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพร้อมรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท 

ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนหอวัง รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท และ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่น้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนโยธินบูรณะ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมกล่าวว่า คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทยและสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ขึ้น

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับ ม.6 ได้มีโอกาสทบทวนความรู้ความสามารถ ก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และยังทำให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างโรงเรียนพร้อมเป็นการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม อีกด้วย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม : https://www.youtube.com/user/SPUFriends

แชร์