นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะปฏิสังขรศาสนสถาน

นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีของอำเภอชุมแพ ประจำปี 2562 ณ วัดอิสาณราษร์บำรุง บ้านวังยาวใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น http://winne.ws/n26641

991 ผู้เข้าชม
นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะปฏิสังขรศาสนสถาน

       นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีของอำเภอชุมแพ ประจำปี 2562 ณ วัดอิสาณราษร์บำรุง บ้านวังยาวใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น


       วันนี้ (18 ต.ค.62) ที่ วัดอิสาณราษร์บำรุง บ้านวังยาวใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคีอำเภอชุมแพ ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเอกชน สโมสร มูลนิธิ และประชาชนชาวอำเภอชุมแพร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะปฏิสังขรศาสนสถาน

        ทั้งนี้ วัดอิสาณราษร์บำรุง บ้านวังยาวใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันมีการก่อสร้างบูรณะปฏิสังขรศาสนสถานภายในวัดยังไม่แล้วเสร็จและยังขาดปัจจัยจำนวนหนึ่ง อำเภอชุมแพจึงได้จัดตั้งองค์กฐินสามัคคีขึ้นเพื่อทอดถวายและสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรบวรพระพุทธศาสนาดังกล่าว 

       ซึ่งอำเภอชุมแพตั้งองค์กฐินสามัคคีมาตั้งแต่วันที่ 14 - 17 ต.ค.62 ณ ที่ว่าการอำเภอชุมแพ และในวันที่ 18 ต.ค.61 (แรม 5 ค่ำ เดือน 11 ) เวลา 09.00 น. แห่องค์กฐินจากศาลากลางบ้านไปยังวัดอิสาณราษร์บำรุง และแห่รอบศาลาการเปรียญ 3 รอบและทำพิธีทอดถวายองค์กฐินสามัคคี เป็นอันเสร็จพิธี สำหรับยอดปัจจัยในการทอดกฐินในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 268,490.50 บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าบาทห้าสิบสตางค์)

นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะปฏิสังขรศาสนสถาน
นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะปฏิสังขรศาสนสถาน
นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะปฏิสังขรศาสนสถาน


ขอบคุณข้อมูลข่าวและที่มา  :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แชร์