เริ่ม 1 ก.ค. ยื่นภาษีออนไลน์สะดวก-รวดเร็ว-ปลอดภัย ชำระได้หลายช่องทาง

ผู้ที่ยื่นแบบภาษีทุกประเภท สามารถทำธุรกรรมภาษีและชำระภาษีออนไลน์กับกรมสรรพากรผ่านทางอินเทอร์เน็ต ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย http://winne.ws/n27241

253 ผู้เข้าชม
เริ่ม 1 ก.ค. ยื่นภาษีออนไลน์สะดวก-รวดเร็ว-ปลอดภัย ชำระได้หลายช่องทาง

       เริ่ม 1 ก.ค. ยื่นภาษีออนไลน์สะดวก-รวดเร็ว-ปลอดภัย ชำระได้หลายช่องทาง

  

     ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ที่ยื่นแบบภาษีทุกประเภท สามารถทำธุรกรรมภาษีและชำระภาษีออนไลน์กับกรมสรรพากรผ่านทางอินเทอร์เน็ต จากที่บ้านแบบ One-Stop Service ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย


       ได้รับความร่วมมือจาก 20 ธนาคารชั้นนำ ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินเมื่อชำระภาษีอากรทุกประเภทผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร เช่น e-Payment, Internet Banking, Mobile Banking ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธ.ค. 63

 

      สำหรับผู้ที่ยื่นแบบภาษีออนไลน์ไว้ก่อนวันที่ 1 ก.ค. 63 และได้พิมพ์ชุดชำระเงิน (Pay In Slip) ที่มีข้อความ "เคาน์เตอร์สรรพากร/RD Counter" ไว้แล้ว รวมทั้งกรณีบุคคลธรรมดาที่ยื่นแบบชำระภาษีไว้แล้ว และใช้สิทธิผ่อนชำระ 3 งวด เมื่อได้ชำระงวดใดงวดหนึ่งที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไปแล้ว ยังคงชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาต่อไปได้จนครบจำนวน

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161


ขอบคุณข้อมูลข่าว  :  เพจ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์