คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ฯ มอบอาหารปรุงสุกใหม่ให้ประชาชนในพื้นที่ ต.คลองสาม

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 และจัดเตรียมชุด PPE สีขาว และสีส้ม รวม 1,006 ชุด ถวายพระภิกษุสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 รวมมูลค่าความช่วยเหลือ 46,016,490 บาท http://winne.ws/n28152

794 ผู้เข้าชม
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ฯ มอบอาหารปรุงสุกใหม่ให้ประชาชนในพื้นที่ ต.คลองสาม

         คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์ ฯ และภาคีเครือข่าย มอบอาหารปรุงสุกใหม่ให้ประชาชนในพื้นที่ ต.คลองสาม 

         วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2564 คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์ ฯ และภาคีเครือข่าย โดยพระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยนายองอาจ ธรรมนิทา และนายธีระพัฒน์ เรืองโรจน์ ผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และนายธเนศ รื่นกลิ่น ประธานสมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง ร่วมกันมอบอาหารปรุงสุกใหม่ “ด้วยห่วงใย ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19” จำนวน 500 ชุด มอบให้กับนายกิจตรี สมสว่าง ประธานสหกรณ์เคหะสถานสามัคคีธรรมคลองสาม จำกัด และลงพื้นมอบอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชน ณ ชุมชนไทยเข้มแข็ง (ชุมชนเคหะสถานสามัคคีธรรมคลองสาม จำกัด) ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ฯ มอบอาหารปรุงสุกใหม่ให้ประชาชนในพื้นที่ ต.คลองสาม

        พระมหานพพร ปุญฺญชโย กล่าวว่า วัดพระธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และภาคีเครือข่าย มอบอุปกรณ์จัดทำเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 แก่ศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 14 แห่ง รวม 908 ชุด มอบอาหารปรุงสุกใหม่ทุกวันรวม 44,196 กล่อง ถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ออนไลน์ 92,000 รูป ถุงยังชีพ-เวชภัณฑ์ 280,439 รายการ 

        เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 และจัดเตรียมชุด PPE สีขาว และสีส้ม รวม 1,006 ชุด ถวายพระภิกษุสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 รวมมูลค่าความช่วยเหลือ 46,016,490 บาท

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ฯ มอบอาหารปรุงสุกใหม่ให้ประชาชนในพื้นที่ ต.คลองสาม
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ฯ มอบอาหารปรุงสุกใหม่ให้ประชาชนในพื้นที่ ต.คลองสาม
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ฯ มอบอาหารปรุงสุกใหม่ให้ประชาชนในพื้นที่ ต.คลองสาม

ที่มา https://www.facebook.com/DhammakayaInfo/

แชร์