กรมอนามัย แนะหน่วยเลือกตั้ง ปฏิบัติเข้มมาตรการ 6 ข้อ ป้องกันโควิด-19

ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อถึงหน่วยเลือกตั้ง เลี่ยงการรวมกลุ่ม พูดคุย ใช้เวลาให้น้อยที่สุด เมื่อกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที http://winne.ws/n28899

156 ผู้เข้าชม
กรมอนามัย แนะหน่วยเลือกตั้ง ปฏิบัติเข้มมาตรการ 6 ข้อ ป้องกันโควิด-19

กรมอนามัย แนะหน่วยเลือกตั้ง ปฏิบัติเข้มมาตรการ 6 ข้อ ป้องกันโควิด-19


       นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จึงขอความร่วมมือแต่ละหน่วยเลือกตั้งให้เข้ม 6 ข้อปฏิบัติ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ ดังนี้

1.สถานที่เลือกตั้ง ควรมีการระบายอากาศที่ดี ไม่แออัด

2.ในหน่วยเลือกตั้งต้องกำหนดจุดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไว้ให้บริการประชาชนที่มาใช้สิทธิในทุกหน่วยเลือกตั้ง ทั้งก่อน และหลังเข้าคูหา

3.ควรมีเจ้าหน้าที่ตรวจอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ หากพบว่ามีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ควรให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษ ซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกัน เพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนอื่น

4.ควบคุม ดูแล ให้ผู้มีสิทธิ และผู้ที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

5.จัดระยะห่างของผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าไปยังคูหา เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดระหว่างกัน

6.ควรมีการทำความสะอาดอุปกรณ์ หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ หรืออาจให้ประชาชนนำปากกาส่วนตัวมาเอง


      ก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อถึงหน่วยเลือกตั้ง เลี่ยงการรวมกลุ่ม พูดคุย ใช้เวลาให้น้อยที่สุด หลีกเลี่ยงการตะโกนเชียร์ขณะนับคะแนน รวมทั้งเมื่อกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว  :  เพจ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์