เพลง "วันพรุ่งนี้"

จำได้ไหม ตายายยังจำได้ไหม ...ปู่ย่าจำได้ใช่ไหม สอนหนูอยู่แทบทุกปี สอนให้เด็กต้องรักกัน มีคำขวัญให้สามัคคี....ให้ทำดี ให้อดออมพากเพียร http://winne.ws/v13887

1.2 พัน ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: https://www.youtube.com/watch?v=O2Mu4u3CXLQ

แชร์