เพลง อุทกธารา ...แม่น้ำเอยไหลริน เพื่อการอยู่กินเกิดตาย

แม่น้ำเอย ไหลริน เพื่อการอยู่กินเกิดตาย ดั่งเวลาไหลผ่าน ผ่านไกลไม่ย้อนคืน แม่น้ำเอย ล่วงไกล ล่องลอยวัยไม่หวนมา ชีวิตเอย ผ่านไป เก็บสิ่งใดไว้ให้กับตน http://winne.ws/v16463

1.8 พัน ผู้เข้าชม

เพลงอุทกธารา 

แม่น้ำเอย ไหลริน เพื่อการอยู่กินเกิดตาย 

ดั่งเวลาไหลผ่าน ผ่านไกลไม่ย้อนคืน

แม่น้ำเอย ล่วงไกล ล่องลอยวัยไม่หวนมา 

ชีวิตเอย ผ่านไป เก็บสิ่งใดไว้ให้กับตน 

ไฉนต้องล่องไปกับเหตุการณ์ 

พอแล้วนั่น ชีวิตทุกข์ทน

ธรรมะ สินะช่วยตน 

ตั้งใจค้น เพื่อคนพ้นภัย 

ชีวิตเอย ไหลริน เพื่อการอยู่กินเกิดตาย 

ปล่อยวัยเพลินไหลผ่าน 

ผ่านไปไม่ย้อนคืน 

ชีวิตเอย ล่วงไปสุดอาลัยไม่หวนมา 

ธรรมะเอย สว่างใจ เก็บออมไว้ให้กับตน 

พาข้ามพ้นวังวนแห่งกรรม

ขอบคุณวิดิโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=oeBQMlcjYpE

แชร์