ผลกรรมจากการทำแท้ง! น่ากลัวกว่าที่คิดนะ

กรรมมีจริงหรือเป็นเหตุบังเอิญ เป็นเพราะรู้สึกผิดคิดมากเลยป่วยหรือเพราะเหตุใด จริงหรือคนทำแท้งมักทำมาหากินไม่ขึ้น ไม่ประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง ผู้มีส่วนร่วมในการทำแท้งก็ได้รับผลแห่งกรรมด้วย ... http://winne.ws/v19145

875 ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณ : อาจารย์ยอด

https://www.youtube.com/watch?v=hJqjW-cRbjI

แชร์