เพลงบารมี 10 ทัศ ……….

บารมี 10 ทัศ: 1.ทาน 2.ศีล 3.เนกขัมมะ-ประพฤติพรหมจรรย์ 4.ปัญญา-นั่งธรรมะเกิดปัญญา 5.วิริยะ-ขยันทำดี 6.ขันติ-อดทน 7.สัจจะ-พูดแล้วต้องทำ 8.อธิษฐาน-คือตั้งเป้าแล้วทำตามเป้า 9.เมตตา-สร้างมิตรด้วยเมตตา 10.อุเบกขา-วางเฉย ไม่ต้องเครียด ตั้งใจทำใหม่นะ … http://winne.ws/v19732

1.4 พัน ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณ : Nalinee Ponsomrong

https://www.youtube.com/watch?v=aGz9fXIC6rI

แชร์