10 ปี วัดภาวนาเกาลูน

พระมหาภูริวัฒน์ ฌานวิชฺโช เจ้าอาวาสวัดภาวนาเกาลูน ฮ่องกง กล่าวเปิดใจ ฉลองครบรอบ ๑๐ ปี วัดภาวนาเกาลูน http://winne.ws/v26943

2.4 พัน ผู้เข้าชม

พระมหาภูริวัฒน์ ฌานวิชฺโช เจ้าอาวาสวัดภาวนาเกาลูน ฮ่องกง กล่าวเปิดใจ

แชร์