วัดปทุมวนาราม ชวนคนไทยร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน แห่งการเสด็จสวรรคต

พระเทพญาณวิศิษฎ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เปิดเผยว่า วันที่ 1-7 ธันวาคม นี้ วัดปทุมวนาราม ฯ จะจัดปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในการพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบกำหนดปัญญาสมวาร http://winne.ws/n10787

1.5 พัน ผู้เข้าชม
วัดปทุมวนาราม ชวนคนไทยร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน แห่งการเสด็จสวรรคต

พระเทพญาณวิศิษฎ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เปิดเผยว่า วันที่ 1-7 ธันวาคม นี้ วัดปทุมวนาราม ฯ จะจัดปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในการพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบกำหนดปัญญาสมวาร (50 วัน)แห่งการเสด็จสวรรคต ที่ศาลาพระราชศรัทธา และเขตพุทธาวาส วัดปทุมวนารามฯ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยในวันที่ 1 ธันวาคม เวลา 7.00 น.จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระภิกษุ สามเณร วัดปทุมวนารามฯ จำนวน 10 รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบปัญญาสมวาร (50 วัน) แห่งการเสด็จสวรรคต และวันที่ 1-7 ธันวาคม เวลา 16.30 น.-21.30 น. จะจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ที่ ศาลาพระราชศรัทธา โดยมีพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ทำวัตรเย็น จากนั้นเป็นการสวดพระพุทธมนต์ การแสดงธรรมบรรยาย การเจริญจิตตภาวนา น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 30 นาที และพระภิกษุ สามเณร วัดปทุมวนารามฯ นำอุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เดินจงกรมรอบเขตพุทธาวาส วัดปทุมวนาราม

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามฯ กล่าวต่อว่า วัดปทุมวนารามฯ ขอเชิญชวนชาวไทยทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ตามวันเวลาดังกล่าว หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม โทร. 0-2251-6469

แชร์