เผยผลสำรวจเด็กป. 4 เริ่มมองเพศตรงข้าม เตรียมพัฒนาสื่อป้องกันการตั้งครรภ์ทั้งที่ไม่พร้อม

พบว่า น.ร.ป. 4 อายุ 10-11 ปี เริ่มมองหาเพศตรงข้ามโดยจะชอบไปกับรุ่นพี่ที่เกเรหรือกลุ่มหัวโจกของร.ร.บางคนอยากมีแฟน อยากรู้ อยากลอง อยากมีตามเพื่อน จะได้คุยอวดเพื่อนได้ โดยมักใช้โทรศัพท์ เฟซบุคหรือไลน์เป็นช่องทางในการติดต่อกัน http://winne.ws/n15944

2.9 พัน ผู้เข้าชม
เผยผลสำรวจเด็กป. 4 เริ่มมองเพศตรงข้าม เตรียมพัฒนาสื่อป้องกันการตั้งครรภ์ทั้งที่ไม่พร้อมขอบคุณภาพจาก สำนักข่าวทีนิวส์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดผลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพพบเด็กชั้นประถมปีที่ 4 เริ่มมองเพศตรงข้าม เตรียมพัฒนารูปแบบสื่อสารป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

นพ.วิศิษฎ์ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผย ผลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ โดยมุ่งศึกษาในประเด็นการมีเพศสัมพันธ์ของเด็กอายุระหว่าง 10-14 ปี ตามหลักสุขบัญญัติข้อ 5การมีเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสม ที่เสี่ยงท้องก่อนวัยอันควรในพื้นที่ 4 ภาค ในพื้นที่ 13 จังหวัด

โดยพบว่า นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 หรืออายุประมาณ 10-11 ปี เริ่มมองหาเพศตรงข้ามโดยจะชอบไปกับรุ่นพี่ที่เกเรหรือกลุ่มหัวโจกของโรงเรียนบางคนอยากมีแฟนเพราะอยากรู้ อยากลอง เห็นเพื่อนมีเลยอยากมีบ้าง เมื่อมีแล้วสามารถคุยอวดเพื่อนในกลุ่มได้โดยส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์ เฟซบุคหรือไลน์เป็นช่องทางในการติดต่อกัน

สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีแฟน บางรายอาจทำให้การเรียนดีขึ้น แต่บางรายกลับแย่ลง ชวนกันออกเที่ยวกลางคืน ดื่มเหล้าและสารเสพติดนำมาซึ่งการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันทำให้เกิดปัญหาท้องก่อนวัยตามมาโดยสาเหตุหลักคือ เด็กยังขาดทักษะในการจัดการตนเองเมื่ออยู่ในสถานการณ์เสี่ยง

ส่วนสาเหตุสำคัญของพฤติกรรมเด็กในช่วงวัยนี้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า มีสาเหตุสำคัญ 3 ส่วน คือ

1. พฤติกรรมของเด็กเองคือความอยากรู้อยากลอง

2. ปัจจัยด้านครอบครัวส่วนใหญ่เด็กที่มีปัญหาท้องก่อนวัยอันควรจะมีครอบครัวแตกแยก

3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ อิทธิพลของการเลือกคบเพื่อนอิทธิพลของสื่อที่ไม่เหมาะสม

อย่างไรก็ตามกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอยู่ระหว่างการพัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นเพื่อผลิตเป็นชุดสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับครูในโรงเรียนต่อไป

ที่มา: http://news.voicetv.co.th/thailand/493804.html

เผยผลสำรวจเด็กป. 4 เริ่มมองเพศตรงข้าม เตรียมพัฒนาสื่อป้องกันการตั้งครรภ์ทั้งที่ไม่พร้อมขอบคุณภาพจาก baabin.com
แชร์