คณะครูโรงเรียนเจริญวิทยา นำน.ร.ทุกชั้นกว่า 1180 คน สวดธรรมจักร เฉลิมพระเกียรติ สว่างไสวทั้งโรงเรียน

คณะครูอาจารย์ โรงเรียนเจริญวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์ นำนักเรียนทุกระดับชั้นกว่า 1180 คน สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในฤดูเข้าพรรษานี้ http://winne.ws/n17510

2.6 พัน ผู้เข้าชม

คณะครูอาจารย์ โรงเรียนเจริญวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์ นำนักเรียนทุกระดับชั้นกว่า 1180 คน สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในฤดูเข้าพรรษา และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 10 ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 ก.ค.นี้

ทีมข่าว winnews ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

คณะครูโรงเรียนเจริญวิทยา นำน.ร.ทุกชั้นกว่า 1180 คน สวดธรรมจักร เฉลิมพระเกียรติ สว่างไสวทั้งโรงเรียน
คณะครูโรงเรียนเจริญวิทยา นำน.ร.ทุกชั้นกว่า 1180 คน สวดธรรมจักร เฉลิมพระเกียรติ สว่างไสวทั้งโรงเรียน
คณะครูโรงเรียนเจริญวิทยา นำน.ร.ทุกชั้นกว่า 1180 คน สวดธรรมจักร เฉลิมพระเกียรติ สว่างไสวทั้งโรงเรียน
คณะครูโรงเรียนเจริญวิทยา นำน.ร.ทุกชั้นกว่า 1180 คน สวดธรรมจักร เฉลิมพระเกียรติ สว่างไสวทั้งโรงเรียน
คณะครูโรงเรียนเจริญวิทยา นำน.ร.ทุกชั้นกว่า 1180 คน สวดธรรมจักร เฉลิมพระเกียรติ สว่างไสวทั้งโรงเรียน
คณะครูโรงเรียนเจริญวิทยา นำน.ร.ทุกชั้นกว่า 1180 คน สวดธรรมจักร เฉลิมพระเกียรติ สว่างไสวทั้งโรงเรียน
คณะครูโรงเรียนเจริญวิทยา นำน.ร.ทุกชั้นกว่า 1180 คน สวดธรรมจักร เฉลิมพระเกียรติ สว่างไสวทั้งโรงเรียน
คณะครูโรงเรียนเจริญวิทยา นำน.ร.ทุกชั้นกว่า 1180 คน สวดธรรมจักร เฉลิมพระเกียรติ สว่างไสวทั้งโรงเรียน
คณะครูโรงเรียนเจริญวิทยา นำน.ร.ทุกชั้นกว่า 1180 คน สวดธรรมจักร เฉลิมพระเกียรติ สว่างไสวทั้งโรงเรียน

ที่มา : โรงเรียนเจริญวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

แชร์