ราศรีของมนุษย์ที่แท้จริงอยู่ที่ไหน ? ควรปฏิบัติอย่างไร ?

ในความเป็นจริงแล้วราศีของมนุษย์มีอยู่ประจำวันดังที่ คำตอบว่า ราศรี ของมนุษย์มีสามเวลาที่ต่างกันไป ควรต้องมาหาความจริงว่า ราศรีที่แท้ของมนุษย์นั้นคืออะไร http://winne.ws/n17284

1.1 หมื่น ผู้เข้าชม
ราศรีของมนุษย์ที่แท้จริงอยู่ที่ไหน ? ควรปฏิบัติอย่างไร ?แหล่งภาพจาก sites.google.com

ราศรีของมนุษย์ที่แท้จริงอยู่ที่ไหน ? และควรปฏิบัติอย่างไร ?

       ในความเป็นจริงแล้วราศีของมนุษย์มีอยู่ประจำวันดังที่ คำตอบว่า ราศรี ของมนุษย์มีสามเวลาที่ต่างกันไป ควรต้องมาหาความจริงว่า ราศรีที่แท้ของมนุษย์นั้นคืออะไร

         เวลาเช้า....ราศรี อยู่ที่หน้า  ตามตำนาน นกบอกว่า  มนุษย์ทุกคนตื่นมาต้องล้างหน้าล้างตา ชำระความสกปรกที่หน้าของตน  อันที่จริงเพื่อให้เกิดความสดชื่น เบิกบาน เปิดหน้าตาอันเป็นหน้าต่างของดวงใจ ที่ต้องรับโลกกว้างอีกวันหนึ่ง ดังนั้น หน้าต้องให้ความสำคัญกันตั้งแต่เช้า เพราะหน้าตา นำไปสู่หน้าที่ หน้างาน จะต้องมีการเจอหน้า พบหน้า เสนอหน้า เผชิญหน้า หรือถ้าสถานการณ์แย่หน่อยก็ต้องหลบหน้าแล้วแต่จะว่ากันไป...ดังนั้น ยามเช้าต้องรักษาหน้าของตนเองไว้ให้ดีเพื่อตลอดทั้งวันหน้าจะไม่นิ่วคิ้วจะได้ไม่ขมวดเมื่อยามเจอหน้าผู้คนเพื่อความเป็นมงคลชีวิตของตน มีหน้าที่พร้อมรับความสำเร็จได้ตลอดทั้่งวัน หากหน้าท่านไม่ดีตั้งแต่เช้าแล้วก็อย่าไปหวังอะไรในความสำเร็จสักอย่างในชีวิตตลอดทั้งวันของตนเองเลย

         เวลาเที่ยง..ราศรี อยู่ที่อก...ตามตำนานที่นกบอกว่ามนุษย์จะต้องนำน้ำหอมมาพรมที่อกเพื่อให้เกิดความเย็น หอมสดชื่นในกลางวัน...อันที่จริงแล้ว ราศรีอยู่ที่อกนั้นคือ อกเขา อกเรา อกใคร ๆ ก็ช่างเถอะ ที่แน่ ๆ มนุษย์ทุกคน ต้องการ ความเข้าอกเข้าใจ..ต้องการ การเอาอกเอาใจ หัวอกของใคร ถ้าไม่ทราบว่ามนุษย์ ในแต่ละวันชีวิตกว่าจะผ่านพ้นไปได้นั้น ไม่รู้เจอมรสุมชีวิตอะไรไปบ้าง ไม่รู้กี่ความทุกข์อก กี่ความทุกข์ใจ ถ้าเรามาทำความเข้าใจว่า ราศรีช่วงบ่ายอยู่ที่อกอย่างนี้ เราก็จะเข้าอกเข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เอาอกเขามาใส่อกเรา นำใจเขามาใส่ใจเราแล้ว และพวกเราก็จะอยู่ด้วยความสันติสงบร่มเย็นเห็นนิพพานอยู่ไม่ไกลแล้ว

ราศรีของมนุษย์ที่แท้จริงอยู่ที่ไหน ? ควรปฏิบัติอย่างไร ?แหล่งภาพจาก มหาหมอดู

       เวลาเย็น..ราศรี..อยู่ที่เท้า...นกบอกว่า มนุษย์ต้องล้างเท้าก่อนนอนทุกวัน...ถ้าจะมามองตามความจริงของชีวิตประจำวันของมนุษย์นั้น เท้าคือส่วนที่รองรับทุกส่วนของร่างกาย เท้าจะต้องย่ำเยียบสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่สะอาดและสกปรก รับน้ำหนัก รับภาระทั้งจากด้านบนและลงถึงข้างล่างเท้าคือส่วนที่รองรับไว้ทั้่งหมด  หากเรามามองและเข้าใจอย่างนี้ ก็จะทราบว่า สิ่งใดก็ตามที่รับภาระ รับผิด รับชอบ รับความหนักกว่าส่วนอื่น ๆ เราก็ต้องมาพิจารณาดูแลเป็นพิเศษอย่าทิ้งขว้าง ปล่อยละเลย  ทางกายถ้ามีสิ่งที่เป็นความสกปรกก็ต้องทำการชำระออกไป..ทางใจ...หากใจที่มีความขุ่นมัว เศร้าหมองเพราะแรงแห่งราคะ โทสะ และโมหะในแต่ละวัน ๆ นั้น ก็ต้องชำระออกไปก่อนที่จะเข้านอน ด้วยการเจริญภาวนา เพื่อให้เกิดความสะอาด สบายใจ เบาใจ จะได้ไม่ขุ่นมัว เมื่อต้องลุกมาพบกับวันใหม่ ใจจะไม่เศร้าหมองตั้งแต่เช้า พร้อมที่จะรับอารมณ์ใหม่ด้วยความแจ่มใส สดชื่นเบิกบานได้ตลอดทั้งวัน

         เพราะฉะนั้น ราศรีที่แท้ของมนุษย์ก็มี ๓ ที่ ๓ เวลาก็มีด้วยประการฉะนี้

อ้างอิงจาก : http://oknation.nationtv.tv/blog/mylifeandwork/2012/04/14/entry-1

แชร์