กังหันลม เดนมาร์กผลิตไฟฟ้าน้อยเป็นประวัติกาล วันที่เดนมาร์กไม่มีลม

ในวันที่ 18 กังหันลมกว่า 6,000 ตัว ทั่วประเทศ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เลย จนถือเป็นวันที่เดนมาร์กไม่มีลม ซึ่งก็เคยเกิดมาแล้ว แต่ไม่เคยกินเวลานานเท่าครั้งนี้ ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้เดนมาร์กเห็นความสำคัญของมาตรการแลกเปลี่ยนทางพลังงาน กับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น http://winne.ws/n19375

7.8 พัน ผู้เข้าชม
กังหันลม เดนมาร์กผลิตไฟฟ้าน้อยเป็นประวัติกาล วันที่เดนมาร์กไม่มีลม

          เดนมาร์ก ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าใช้ภายในประเทศคิดเป็นสัดส่วนมาก ที่สุดในโลก และเป็นเจ้าของสถิติไฟฟ้าจากพลังงานลมราคาถูกที่สุดในโลก ทำสถิติใหม่โดยการผลิตไฟฟ้าภายใน 1 วันได้น้อยเป็นประวัติกาล เมื่อวันที่ 18 กันยายน โดยข้อมูลเพิ่งถูกเปิดเผยในสัปดาห์นี้

          ในวันที่ 18 กังหันลมกว่า 6,000 ตัว ทั่วประเทศ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เลย จนถือเป็นวันที่เดนมาร์กไม่มีลม ซึ่งก็เคยเกิดมาแล้ว แต่ไม่เคยกินเวลานานเท่าครั้งนี้ ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้เดนมาร์กเห็นความสำคัญของมาตรการแลกเปลี่ยนทางพลังงาน กับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น

          เป้าหมายหนึ่งของเดนมาร์ก คือ การผลิตไฟฟ้ากว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่ใช้จากพลังงานลมให้ได้ภายในปี 2020 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า และยังตั้งเป้าหมายระยะยาวว่าต้องการจะเลิกใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ให้ ได้โดยสมบูรณ์ภายในปี 2050 หรืออีก 33 ปีข้างหน้า


ขอขอบคุณภาพจาก https://www.google.co.th

ขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก https://shows.voicetv.co.th

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://shows.voicetv.co.th/worldtrend/527740.html

แชร์