รู้จัก !!มะม่วงจักรพรรดิ มะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วง มะม่วงอาร์ทูอีทู มะม่วงสายพันธุ์ใหม่ สร้างรายได้ดี

มะม่วงแดงจักพรรดิหรือยู่เหวิน มะม่วงชนิดนี้ เกิดจากการผสมเกสรของมะม่วงชื่อดัง 2 สายพันธุ์ของประเทศไต้หวัน คือ ระหว่าง มะม่วงอ้ายเหวิน กับ มะม่วงจีนหวง เมื่อได้ลูกไม้ใหม่ออกมานำไปปลูกจนต้นโตและติดผลมีลักษณะดีกว่ามะม่วง http://winne.ws/n22654

1.3 แสน ผู้เข้าชม

มะม่วงแดงจักรพรรดิ

รู้จัก !!มะม่วงจักรพรรดิ มะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วง มะม่วงอาร์ทูอีทู  มะม่วงสายพันธุ์ใหม่ สร้างรายได้ดี

มะม่วงแดงจักรพรรดิ์

       มะม่วงแดงจักพรรดิ มะม่วงพันธุ์ “ยู่เหวิน” มีถิ่นกำเนิดที่ไต้หวันและเป็นมะม่วงลูกผสมระหว่างพันธุ์ จินหวง กับมะม่วงพันธุ์ “อ้ายเหวิน” (มะม่วงอ้ายเหวินเป็น มะม่วงสายพันธุ์เดียวกับพันธุ์เออร์วิน) มะม่วงลูกผสมสายพันธุ์นี้ได้มีการนำยอดพันธุ์มาเสียบยอดในประเทศไทยประมาณ 4-5 ปีมาแล้ว                

        มะม่วงแดงจักพรรดิ์หรือยู่เหวิน มะม่วงชนิดนี้ เกิดจากการผสมเกสรของมะม่วงชื่อดัง 2 สายพันธุ์ของประเทศไต้หวัน คือ ระหว่าง มะม่วงอ้ายเหวิน กับ มะม่วงจีนหวง เมื่อได้ลูกไม้ใหม่ออกมานำไปปลูกจนต้นโตและติดผลมีลักษณะดีกว่ามะม่วงที่เป็นสายพันธุ์พ่อและแม่อย่างชัดเจนหลายจุด เช่น ผลมีขนาดใหญ่กว่า ติดผลดก สีสันของผลเป็นสีม่วงเข้ม ทำให้เวลาติดผลทั้งต้น ผลห้อยเป็นระย้าดูสวยงามมากส่วน รสชาติของผลขณะยังดิบหรือห่ามจะหวานมันปนเปรี้ยวนิดๆ อร่อยเหมือนกินมะม่วงมันทั่วไปทุกอย่าง เมื่อผลสุกเนื้อในผลจะเป็นสีเหลืองเข้ม เนื้อไม่เละ ไม่มีเสี้ยน รสชาติหวานหอมชื่นใจมาก 

มะม่วงแดงจักรพรรดิ

รู้จัก !!มะม่วงจักรพรรดิ มะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วง มะม่วงอาร์ทูอีทู  มะม่วงสายพันธุ์ใหม่ สร้างรายได้ดีแหล่งภาพจาก สวนอรุโณทัย - WordPress.com

         ซึ่งในประเทศไทยบ้านเรามีผู้นำต้นพันธุ์เข้ามาปลูกและขยายพันธุ์ขายนานหลายปีแล้ว โดยได้ตั้งชื่อว่า “มะม่วงยู่เหวิน” เคยแนะนำในคอลัมน์ไปแล้ว ปรากฏว่าได้รับความนิยมจากผู้ปลูกอย่างกว้างขวางและครองใจผู้รับประทานเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน จนทำให้กิ่งตอนได้ขาดตลาดไประยะหนึ่ง เพิ่งพบมีกิ่งตอนรุ่นใหม่ออกวางขาย จึงรีบแจ้งให้ผู้ที่ชื่นชอบปลูกมะม่วงทราบอีกตามระเบียบ 

         มะม่วงยู่เหวิน มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนกับมะม่วงทั่วไป คือ เป็นไม้ยืนต้น สูง 10-20 เมตร ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายแหลม โคนมน แต่ใบมีขนาดใหญ่และยาวดูคล้ายใบของมะม่วงเขียวใหญ่มาก ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก ดอกมีกลิ่นหอม “ผล” รูปกลมรียาวและอ้วนใหญ่ ผลโตเต็มที่มีน้ำหนักเฉลี่ยระหว่าง 1 กิโลกรัม ต่อผล ผลเป็นสีม่วงเข้มตลอดทั้งผลสวยงามมาก รสชาติอร่อยทั้งผลดิบและสุกตามที่กล่าว 

         ปัจจุบันมะม่วงเป็นสินค้าส่งออกที่มีความต้องการจากหลายประเทศ โดยเฉพาะ ญี่ปุ่น เกาหลีจีน และมาเลเซีย ทั้งนี้แม้ในปีที่ผ่านมา ( พ.ศ. 2552 ) ประเทศไทยมีอัตราการ ส่งออกมะม่วงถึง 1,600 ตนั แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของกลุ่มผู้ซื้อจาก ต่างประเทศ ซึ่งในปี 2553 ไทยไดต้ั้งเป้าอัตราการส่งออกไม่ต่ํากว่า 1,800 ตัน มะม่วงสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพภมู ิอากาศของประเทศไทยได้ดีปลูกได้เกือบทั่ว ทั้งประเทศ เป็นไม้ผลที่มีผู้นิยมปลูกและรับประทานมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ การเลือก พื้นที่ปลูกให้เหมาะสม สนใจกิ่งพันธุ์ติดต่อ 085-4233202

มะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วง

รู้จัก !!มะม่วงจักรพรรดิ มะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วง มะม่วงอาร์ทูอีทู  มะม่วงสายพันธุ์ใหม่ สร้างรายได้ดี

มะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วง

        มะม่วงชนิดนี้ เกิดจากการพัฒนาพันธุ์ของ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ด้วยวิธีผสมเกสร ระหว่างมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 ปากน้ำ กับมะม่วงหงจูของไต้หวัน จากนั้นนำเอาเมล็ดที่ได้จากผลสุกหลายเมล็ด ไปเพาะเป็นต้นกล้าปลูกจนต้นโตมีดอกและติดผล ปรากฏว่าผลดกมาก รูปทรงผลเหมือนกับผลมะม่วงน้ำดอกไม้พันธุ์พ่อ ส่วนสีผลไม่เป็นสีเขียว แต่จะเป็นสีม่วงตั้งแต่ติดผลอ่อนขนาดเล็ก กระทั่งผลแก่และสุกคล้ายสีของมะม่วงหงจู ซึ่งเป็นพันธุ์แม่ และสีจะเข้มกว่าอย่างชัดเจน ทำให้ดูสวยงามมาก ทางศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ ได้ปลูกทดสอบพันธุ์จนมั่นใจว่าเป็นมะม่วงพันธุ์ใหม่อย่างแน่นอนแล้ว จึงตั้งชื่อประจำพันธุ์ว่า “มะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วง” พร้อมขยายพันธุ์ตอนกิ่งออกวางขาย กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายอยู่ในเวลานี้

มะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วง

รู้จัก !!มะม่วงจักรพรรดิ มะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วง มะม่วงอาร์ทูอีทู  มะม่วงสายพันธุ์ใหม่ สร้างรายได้ดีขอบคุณภาพจาก plantedplant.com

          มะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วง มีข้อโดดเด่นคือ ผลเมื่อโตเต็มที่มีน้ำหนักเฉลี่ยระหว่าง 0.8-1.2 กิโลกรัมต่อผล ผลดิบรสเปรี้ยวไม่มากนัก ปอกเปลือกฝานบาง ๆ จิ้มพริกเกลือป่น หรือจิ้มน้ำปลาหวานอร่อยดี ผลสุกหวานหอมเป็นเอกลักษณ์ เมล็ดบางเล็ก เนื้อเหนียวแน่นไม่เละ กินกับข้าวเหนียวมูนหรือข้าวสวยร้อน ๆ อร่อยได้คุณค่าทางโภชนาการไม่แพ้มะม่วงกินสุกทั่วไปแม้แต่น้อย เป็นมะม่วงติดผลเรื่อย ๆ เกือบทั้งปี ขยายพันธุ์ทั่วไปด้วยเมล็ด ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง และเสียบยอด ใคร ต้องการกิ่งตอนด้วยระบบเสียบยอด

มะม่วง อาร์ทูอีทู

รู้จัก !!มะม่วงจักรพรรดิ มะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วง มะม่วงอาร์ทูอีทู  มะม่วงสายพันธุ์ใหม่ สร้างรายได้ดีแหล่งภาพจาก สวนอรุโณทัย - WordPress.com

มะม่วงR2E2

      ประวัติความเป็นมามะม่วงพันธุ์ อาร์ทูอีทู เป็นมะม่วงที่มีขนาดผลใหญ่และสีสด ในปี พ.ศ. 2528 คุณเอียน บัลเล่ คุณรอส ไรท์ และ คุณปีเตอร์ บีล นักวิชาการมะม่วงจากประเทศออสเตรเลีย ได้คัดเลือกพันธุ์จากต้นอ่อนของมะม่วงสายพันธุ์ฟลอลิดาเค้นท์ และชื่อ "อาร์ทูอีทู" มาจากตำแหน่งของแถวและตำแหน่งของต้นที่ปลูก (เหมือนกับมะม่วงน้ำดอกไม้ เบอร์ 4 ของไทยมาจากชื่อตำแหน่งของแถว ซึ่ง อาจารย์สนั่น ขำเลิศ เป็นผู้คัดเลือก) อยู่ที่สถาบันวิจัยพืชสวนในเวน ประเทศออสเตรเลีย 

       ปัจจุบัน อาร์ทูอีทู เป็นมะม่วงพันธุ์การค้าของประเทศออสเตรเลีย การจำหน่าย อาร์ทูอีทู มีขึ้นในปี พ.ศ. 2537 และเป็นที่ยอมรับในตลาดทั่วประเทศ และ อาร์ทูอีทู ยังเป็นมะม่วงที่มีการปลูกมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ (อันดับ 1 คือ พันธุ์เคนซิงตัน ไพรด์) และยังเป็นพันธุ์ที่มีอายุการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวนาน และเป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อการส่งออก

มะม่วง อาร์ทูอีทู

รู้จัก !!มะม่วงจักรพรรดิ มะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วง มะม่วงอาร์ทูอีทู  มะม่วงสายพันธุ์ใหม่ สร้างรายได้ดีขอบคุณภาพจาก arunothaigarden.wordpress.com

       ลักษณะผลของมะม่วง อาร์ทูอีทู รูปทรงมีลักษณะทรงกลม-ไข่ มีน้ำหนักผลเฉลี่ย 600 กรัม-1 กิโลกรัม ความยาวของผลเฉลี่ย 107 มิลลิเมตร และความกว้างของผลเฉลี่ย 77 มิลลิเมตร สีผิวเขียวอมเหลือง และส้มอมแดง สีเนื้อเมื่อสุกมีสีเหลืองมะนาว ลักษณะผลของเนื้อ เสี้ยนน้อย เนื้อแข็ง รสชาติหวานปานกลาง (หวานน้อยกว่ามะม่วงน้ำดอกไม้) และไม่มีกลิ่นขี้ไต้

       ลักษณะต้นของมะม่วง อาร์ทูอีทู เป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงปานกลางถึงสูงมาก ลักษณะเป็นทรงพุ่ม กิ่งเปราะ และหักง่าย หลังจากการเพาะปลูกต้นมะม่วง อาร์ทูอีทู จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 ปีแรก และจะเจริญเติบโตช้าเมื่อต้นมีอายุประมาณ 4-5 ปี ซึ่งต้นมะม่วงจะให้ผลผลิตในช่วงนี้ด้วย เมื่อ อาร์ทูอีทู มีอายุ 6 ปี อาจมีความสูงถึง 6 เมตร หรือมากกว่า และมีเส้นผ่านศูนย์กลางต้นประมาณ 5 เมตร ลักษณะของดอกมะม่วง อาร์ทูอีทู มีความยาวของช่อดอก 20-50 เซนติเมตร ความกว้างของช่อดอก 10-20 เซนติเมตร ความหนาแน่นของขนมีน้อยมากหรือไม่มีเลย สีของดอกมีสีแดงด้านๆ และมีเปอร์เซ็นต์ของดอกสมบูรณ์เพศเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการติดผลได้ง่ายกว่ามะม่วงพันธุ์อื่น

ที่มา: http://nantichamingsamoh5808.blogspot.com/2015/06/blog-post_27.html

แชร์