ทำบุญกับวัด ทำบุญสถานสงเคราะห์อย่างไหนได้บุญมาก ?

การไปทำบุญที่วัดได้บุญมากกว่าแน่นอน เพราะเป็นการทำบุญกับพระสงฆ์ซึ่งมีศีลมากกว่า อย่างไรก็ดี การไปทำบุญที่ไหนก็ได้บุญเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นวัดหรือสถานสงเคราะห์เพียงแต่ต้องมีเจตนาที่ดีหรือมีจุดประสงค์ที่ดี ไม่มีเจตนาแอบแฝง  http://winne.ws/n23178

209 ผู้เข้าชม
ทำบุญกับวัด ทำบุญสถานสงเคราะห์อย่างไหนได้บุญมาก ?dmc.tv

ระหว่างทําบุญที่วัด กับ ทําบุญที่สถานสงเคราะห์ อย่างไหนได้บุญมากกว่ากัน มีหลายคนสงสัยและถกเถึยงกัน ท้งในโลกโซเชียลและในวงสนทนา

จริง ๆแล้วใครที่ได้ศึกษาธรรมะศึกษาพระพุทธศาสนาจะรู้เลยว่า การทำบุญที่ได้บุญมากจะต้องประกอบด้วยองค์ 3 ประการ คือผู้ให้บริสุทธิ์ เจตนาบริสุทธ์ ผู้รับบริสุทธิ์ซึ่งเป็นผู้มีศีลอันบริสุทธิ์หรือปฏิบัติตนเพื่อให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนั่นเอง

อย่างไรก็ตามวันนี้มีคำตอบดี ๆ จากพระอาจารย์พงศ์ศักดิ์ ญาณวังโสมาฝาก เพื่อความกระจ่างของทุกท่านลองมาฟังคำตอบดูค่ะ ว่าระหว่างวัดกับสถานสงเคราะห์อันไหนได้บุญมาก

"การไปทำบุญที่วัดได้บุญมากกว่า เพราะเป็นการทำบุญกับพระสงฆ์ซึ่งมีศีลมากกว่า อย่างไรก็ดี การไปทำบุญที่ไหนก็ได้บุญเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นวัดหรือสถานสงเคราะห์เพียงแต่ต้องมีเจตนาที่ดีหรือมีจุดประสงค์ที่ดี ไม่มีเจตนาแอบแฝง หากเป็นการทำบุญเพื่อหวังจะเอาทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่น อย่างนั้นได้บาปแน่นอน แต่ถ้าหวังเพื่อที่จะสะสมคุณงามความดี ย่อมได้บุญเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์

การไปทำบุญจะได้บุญเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องพร้อมทั้งกาย วาจา และใจ กายดี วาจาดี ใจดี ก็ได้บุญเต็มที่แล้ว เพราะว่าจิตใสเป็นบุญ จิตขุ่นเป็นบาป เพราะฉะนั้นต้องทำจิตให้เบิกบานเพื่อรับเอาบุญที่จะทำให้เต็มที่"

 ธรรมะจากพระอาจารย์พงศ์ศักดิ์ ญาณวังโส : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก

https://twitter.com/secretmag/status/985019862773837824

ทำบุญกับวัด ทำบุญสถานสงเคราะห์อย่างไหนได้บุญมาก ?iwebcool.com
แชร์