เส้นชัยของนักสู้

มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทราย ถึงจะเยอะมากมาย แต่เม็ดทรายก็เล็กนิดเดียว http://winne.ws/n25320

345 ผู้เข้าชม
เส้นชัยของนักสู้

นนิพฺพินฺทิยการิสฺส สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ.
ประโยชน์ย่อมไม่สำเร็จโดยชอบแก่ผู้ทำโดยเบื่อหน่าย

(ขุ.ชา. ๒๗/๕๓๓)

 

บางสิ่งที่ได้มาโดยง่ายก็ไม่น่าภาคภูมิใจนัก
บางงานยาก บางงานหนัก ก็ต้องฝ่าฟันไปให้ได้
อย่าทำ ๆ หยุด ๆ อย่าท้อแท้ ท้อถอย
อย่าทำไปบ่นไป อย่าทำแบบเบื่อ ๆ บ่น ๆ
ทำต่อเนื่อง ทำให้เสร็จ ทำให้สำเร็จให้ได้
ยากก็สู้ ลำบากก็ทน เกิดเป็นคนต้องมีความเพียร
ทำด้วยสติปัญญา ทำไปแก้ไขไป ทำไปพิจารณาไป
หาหนทางสำเร็จ หาช่องทางไปสู่เป้าหมาย
มุมานะจนกว่าจะถึงเส้นชัย
เส้นชัยไม่ได้มีไว้ประดับหนทาง
แต่เส้นชัยมีไว้ให้ไปให้ถึง
เส้นชัยของนักสู้ไม่ได้อยู่แค่ในความฝัน
แต่ต้องกลายเป็นความจริงให้ได้

ขอบคุณธรรมะจากเว็บ  กัลยาณมิตร

แชร์