สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ "ปาบึก"

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ "ปาบึก" http://winne.ws/n25497

369 ผู้เข้าชม

     เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 มค.62 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดวาตภัยอุทกภัย จากพายุโซนร้อน ปาบึก ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขต ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร  เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภค บริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ละแม จ.ชุมพร จำนวน300 ชุด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ "ปาบึก"

     ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ณ วัดชลธีนิมิต ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร จำนวน 1000 ชุด ในตอนบ่าย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภค บริโภค มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุม เทศบาลนาโพธิ์พัฒนา อ.สวี จ.ชุมพร  จำนวน400 ชุด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ "ปาบึก"

     ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน

     ในการนี้ องคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัว นางสาววรรณา เกิดสวัสดิ์ อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 4 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผู้ประสบความเดือดร้อน ประกอบอาชีพร้านขายของชำ ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก ทำให้น้ำท่วม ของใช้และสินค้าภายในร้านค้าได้รับความเสียหาย 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ "ปาบึก"

     ต่อจากนั้นได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัว นางเรี่ยม แดงสวัสดิ์ เป็นหม้ายสามีเสียชีวิต อายุ 94 ปี ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผู้ประสบความเดือดร้อน ประกอบอาชีพร้านอาหาร ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก ประชาชนต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้

     จังหวัดชุมพร เกิดสถานการณ์วาตภัยอุทกภัย พายุโซนร้อนปาบึก ขึ้นตั้งแต่วันที่ 4-6 มค.62

     โดยมีพายุพัดขึ้นสู่ฝั่ง ใน6 อำเภอริมฝั่งทะเลของ จ.ชุมพร ทำให้เกิดความเสียหาย ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลาก ท่วมขัง ในบริเวณพื้นที่ลุ่ม และพื้นที่ริมตลิ่ง ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนหนึ่ง

     พล.อ.ดาวพงษ์ ยังขอไปดูเหตุการณ์ น้ำทะเลซัดกัดเซาะชายฝั่ง จนทำให้บ้านพักของชาวบ้านพังลงสู่ทะเล จำนวน2 หลัง ในพื้นที่ ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร และสอบถามความรุนแรงของคลื่นยักษ์ที่พัดขึ้นฝั่งในวันที่พายุโซนร้อน ปาบึก เข้าสู่แผ่นดิน ที่ จ.ชุมพร ด้วย


ขอบคุณภาพ / ข่าว : mthai

แชร์