พลังมด ชวนพ่อแม่ เลิกเหล้า !!

พลังมดชวนพ่อแม่ “ลดละเลิกเหล้า” ชูครอบครัวเป็นสถาบันสำคัญยิ่งใหญ่ แนะพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีลูกเพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ http://winne.ws/n25517

437 ผู้เข้าชม
พลังมด ชวนพ่อแม่ เลิกเหล้า !!

     “กทม.-สสส.” ปลุกพลังมดชวนพ่อแม่ “ลดละเลิกเหล้า” ชูครอบครัวเป็นสถาบันสำคัญยิ่งใหญ่ เป็นรากฐานสำคัญเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในสังคม แนะพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีลูกเพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

      ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายเกรียงไกร จงเจริญรอง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “พลังมดชวนพ่อแม่ ลด ละ เลิกเหล้า” จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ภายในงานมีเด็กนักเรียนชั้น ป.1-ป. 2 ครู และแกนนำชุมชน กทม. เข้าร่วมกว่า 200 คน

     นายเกรียงไกร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ สสส. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ขึ้นในครั้งนี้ เพราะ  ครอบครัว คือ สถาบันที่เล็กที่สุด แต่เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่และเป็นรากฐานสำคัญที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในสังคม และการผลิตประชากรที่มีคุณภาพ แต่หากคนในครอบครัวติดสุรา ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆตามมา และอาจทำให้การพัฒนาของประชากรอ่อนแอลง ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้การลด ละ เลิก การดื่มสุราโดยเฉพาะพ่อแม่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่บุตรหลานอย่างมาก ในส่วนของสำนักการศึกษาได้มีกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบ ทุกกลุ่มประชากร โดยมีการจับมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรณรงค์มากยิ่งขึ้น

    

พลังมด ชวนพ่อแม่ เลิกเหล้า !!

  “ขณะที่มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 431 แห่ง โดยครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความใกล้ชิด สามารถหนุนเสริมการรณรงค์ในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมรณรงค์ “พลังมดชวนพ่อแม่ ลด ละ เลิกเหล้า” ในครั้งนี้ จะสร้างความสุขให้กับครอบครัว ลดปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดื่มสุรา และจะเป็นพลังมดที่ช่วยกัน  ทั้งการ ชวน ช่วย และเชียร์ ให้การ ลด ละ เลิกเหล้าของพ่อแม่นั้น ประสบความสำเร็จ เป็นการเลิกเหล้าสู่ชีวิตใหม่รับปี 2562 และเป็นของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติให้เด็ก ๆ” นายเกรียงไกร  กล่าว


อ่านข่าวต้นฉบับที่  : banmuang

แชร์