คณะครูนักเรียนรร.ฤทธิยะวรรณาลัย กว่า 4,000 คน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร http://winne.ws/n17169

5.1 พัน ผู้เข้าชม
คณะครูนักเรียนรร.ฤทธิยะวรรณาลัย กว่า 4,000 คน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560  คณะครูและนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 กว่า 4,000 คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก https://photoofdays.blogspot.com/2017/07/65-1-6-4000-14-2560.html

คณะครูนักเรียนรร.ฤทธิยะวรรณาลัย กว่า 4,000 คน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะครูนักเรียนรร.ฤทธิยะวรรณาลัย กว่า 4,000 คน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะครูนักเรียนรร.ฤทธิยะวรรณาลัย กว่า 4,000 คน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะครูนักเรียนรร.ฤทธิยะวรรณาลัย กว่า 4,000 คน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะครูนักเรียนรร.ฤทธิยะวรรณาลัย กว่า 4,000 คน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะครูนักเรียนรร.ฤทธิยะวรรณาลัย กว่า 4,000 คน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะครูนักเรียนรร.ฤทธิยะวรรณาลัย กว่า 4,000 คน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะครูนักเรียนรร.ฤทธิยะวรรณาลัย กว่า 4,000 คน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะครูนักเรียนรร.ฤทธิยะวรรณาลัย กว่า 4,000 คน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แชร์