อาชีพในฝันเด็กไทยปัจจุบัน หมอ อันดับหนึ่งเพราะได้บุญ

กรมสุขภาพจิตเผย อาชีพในฝันเด็กไทยปัจจุบัน หมอ เป็นอันดับหนึ่ง http://winne.ws/n25524

389 ผู้เข้าชม
อาชีพในฝันเด็กไทยปัจจุบัน หมอ อันดับหนึ่งเพราะได้บุญ

    นพ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า จากผลสำรวจอาชีพในฝันของเด็กไทย ครั้งที่ 10 ปี 2562 โดยกลุ่มบริษัทอเด็คโก้  สำรวจเด็กไทยในกลุ่มอายุ 7-14 ปี จำนวน 2,684 คน พบว่า 

อันดับ 1 คือ หมอ ซึ่งเป็นอาชีพที่เด็กไทยใฝ่ฝันอยากทำมากที่สุด เนื่องจากเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ได้บุญ และมีรายได้ดี 

อันดับ 2 คือ ครู ด้วยเหตุผลอยากสอนเด็กไทยให้เป็นคนดีมีความรู้ 

อันดับ 3 คือ นักกีฬา โดยส่วนใหญ่อยากเป็นนักฟุตบอล เพราะรักในการเล่นฟุตบอล 

อันดับ 4 คือ ทหาร และ

อันดับ 5าชีพนักกีฬาอีสปอร์ตและนักแคสเกม  ซึ่งถือเป็นกลุ่มอาชีพใหม่ ในฝันของเด็กไทย

อาชีพในฝันเด็กไทยปัจจุบัน หมอ อันดับหนึ่งเพราะได้บุญ

     นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า หากวิเคราะห์ จะพบว่า เด็กรุ่นใหม่มีความคิดต้องการมีอาชีพช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือประชาชน  ทั้ง หมอ  ครู ทหาร ที่ล้วนเป็นอาชีพฐานรากในการสร้างอนาคตของชาติ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ อาชีพนักกีฬาอีสปอร์ตและนักแคสเกม  ที่อาจมองว่า สามารถสร้างรายได้จากสิ่งที่ชอบ และอาจนำไปสู่ชื่อเสียงในอนาคตได้  แต่ความจริงที่ต้องคำนึงถึงไปพร้อมกัน คือ อาชีพดังกล่าวมีเพียงคนส่วนน้อยมาก ที่จะประสบความสำเร็จ มีรายได้เลี้ยงชีพ หากเด็กรุ่นใหม่มุ่งหวังแต่จะทำงานที่ตัวเองชอบเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีแผนสำรองของชีวิต หากเกิดเหตุที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพที่ตัวเองชอบดังกล่าว ก็อาจพลาดทางเลือกอาชีพอื่นๆ ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้  

     นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า การตั้งเป้าหมายอาชีพในอนาคต จึงควรมองทั้งความมั่นคงและความชอบ  เพราะหากเลือกอาชีพในอนาคตที่มั่นคงเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ชอบ ทำได้ไม่นาน ตรงข้ามหากชอบอย่างเดียวแต่ไม่มั่นคง ก็อาจทำให้ชีวิตในอนาคตเดือดร้อนได้ จึงควรมองปัจจัยทั้ง 2 ด้าน โดยอาจทำงานที่ชอบ และงานที่มั่นคงไปพร้อมๆกัน ก็ย่อมเป็นการดีกว่าการทุ่มเทเพื่อเป้าหมายอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว 


ขอขอบคุณข่าว : สำนักข่าวไทย, กรมสุขภาพจิต

แชร์