กาฬสินธุ์นำเด็กฟื้นฟูประเพณีไทยในวันเด็กแห่งชาติปีนี้

กาฬสินธุ์นำเด็กฟื้นฟูประเพณีไทยในวันเด็ก http://winne.ws/n25526

338 ผู้เข้าชม

สถานศึกษาเอกชนกาฬสินธุ์นำเด็กฟื้นฟูประเพณีไทยในวันเด็กแห่งชาติ จัดแสดงทักษะ ความสามารถของเด็กอนุบาล

กาฬสินธุ์นำเด็กฟื้นฟูประเพณีไทยในวันเด็กแห่งชาติปีนี้

    ที่โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ นางระเบียบ จันทร์ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดงานวันเด็กห่างชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายธนาวุธ แสงแก่นเพ็ชร์  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรม และมีการแสดงของเด็ก คณะครู โดยสีสันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน คึกคักตลอดวัน

กาฬสินธุ์นำเด็กฟื้นฟูประเพณีไทยในวันเด็กแห่งชาติปีนี้

นางระเบียบ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์  จึงได้ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนจัดงานวันเด็กประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กไทย ซึ่งมีเป้าหมายว่าจะต้องพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ให้ถึงขีดสุด ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของโรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ และตามสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

กาฬสินธุ์นำเด็กฟื้นฟูประเพณีไทยในวันเด็กแห่งชาติปีนี้

ขณะเดียวกันที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิองค์กรต่างๆ จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถ เป็นการส่งเสริมทักษะให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข และตระหนักในหน้าที่เยาวชนที่ดีของประเทศชาติ และได้อ่านสาร นายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  สำหรับคำขวัญวันเด็กในปีนี้คือ “เด็ก  เยาวชน  จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”ขอขอบคุณภาพ / ข่าว : innnews

แชร์