พยากรณ์อากาศ ประจำวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

พยากรณ์อากาศ ประจำวันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562 จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ http://winne.ws/n25561

515 ผู้เข้าชม
พยากรณ์อากาศ ประจำวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

       พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้


       ภาคเหนือ อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย

       ภาคกลาง   อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย

       ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

       ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี  ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไป  ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา  ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

       ภาคใต้ฝั่งตะวันตก  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่  ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

       กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   มีเมฆมากกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย

       สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ คำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

      วันพรุ่งนี้  น้ำขึ้นเต็มที่ เวลา  08.38 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง  1 เมตร 5 เซนติเมตร  และเวลา 14.39 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง  1 เมตร

น้ำลงเต็มที่  เวลา 11.31 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง  82 เซนติเมตร

       วันนี้ ประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต  ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.29   น.

กรุงเทพมหานคร  ดวงอาทิตย์ตกเวลา  18.11 น.


ขอบคุณข่าว/ภาพ  :  กรมอุตุนิยมวิทยา

แชร์